MarketingCapacity.dk

www.marketingcapacity.com, CVR:. 38046837
Lottenborgvej 24, 2800 Kgs. Lyngby

Aftale om projektsamarbejde, Freelancer

(Kandidat, freelancer, konsulent, vikar, interim)

Dato: April 13, 2024

Projektvirksomhed:

Kandidat/person:

Om denne aftale

Dette er en aftale, der regulerer samarbejdet mellem Marketingcapacity (herefter benævnt MC) og freelanceren/konsulenten (herefter benævnt kandidaten). Formålet med aftalen er at etablere rammerne for et godt samarbejde, herunder forpligtelser, ansvar og fortrolighed mellem parterne.

Det er en forudsætning for aftalen, at kandidaten tiltræder og fungerer igennem en virksomhed (med CVR. NR.), herunder betaler sociale ydelser, og dermed er sin egen arbejdsgiver. Forholdet mellem MC og kandidaten er udelukkende B2B. MC påtager sig ikke noget ansvar som arbejdsgiver, og de lokale beskæftigelseslove er ikke gældende i dette forhold. Det er kandidatens ansvar at tilsikre dette. Det forstås og accepteres, at kandidaten som freelancer udfører andre opgaver samtidig med denne aftale med MC.

MC faciliterer udelukkende en potentiel opgave til kandidaten i forhold til projektvirksomheden og påtager sig intet ansvar for kandidatens udførelse af projektet eller virksomhedens forpligtelser over for kandidaten, herunder udøvelsen af projektledelse eller kontrol over kandidatens arbejde.

Kandidaten vil sørge for det nødvendige udstyr, såsom materialer, computer, mobiltelefon osv., for at kunne udføre og gennemføre opgaven med succes. Desuden håndterer MC ikke beskatning eller bistand med bureaukratiske anliggender på kandidatens vegne.

For klarhedens skyld henviser udtrykket "kandidat" til det registrerede firma, under hvilket en konsulent tilbyder sine tjenester til MC.

Titel/Arbejdsområde

1. Prisramme og indrapportering

2. Kundeforhold

Som kandidat (freelancer, konsulent etc.) er det ikke tilladt at tage direkte kontakt til og/eller forhandle pris med virksomheden uden om MC.

Dette gælder fra det øjeblik hvor kandidaten præsenteres/får kendskab til virksomheden/opgaven (via samtale, e-mail, møde eller andet), under rekrutteringsprocessen (før evt. aftale indgås), under opgaveforløbet, og indtil 12 mdr. efter afsluttet opgaveforløb/samarbejde. 

Kontaktes kandidaten af virksomheden direkte om ændring af opgaveforløb (forlængelse/forkortelse), nye opgaver eller prisforhandling, er kandidaten forpligtet til at straks kontakte MC med kopi heraf/herom, og lade MC stå for dialogen om dette. Overtrædelse heraf betragtes som en væsentlig misligholdelse, der kan medføre erstatningsansvar.

Det er imidlertid tilladt at indgå i forhandling om fastansættelse efter projektperiodens afslutning. Det er tilladt for kandidaten at have dialog med virksomheden om fastansættelse (også under tiden for selve projektforløbet), herunder føre dialog og forhandling omkring indholdet af en sådan aftale. Kandidaten er forpligtet til at informere MC om en sådan dialog.

3. Fortrolighed

Kandidaten skal hemmeligholde sådanne oplysninger om forhold, der ikke er beregnet til at komme til tredjemands kundskab.

Kandidaten skal endvidere hemmeligholde alle oplysninger, denne modtager om en parts forretnings virksomhed ligesom kandidaten alene må anvende modtaget materiale og information til opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser i henhold til denne aftale. Og skal aflevere al materiale til virksomheden efter endt opgave.

Nærværende bestemmelse skal også gælde for tiden efter denne aftales ophør, uanset årsag.

4. Omkostninger og udlæg

Omkostninger, udlæg, yderligere forbrug af timer etc. som ligger udover den indgåede aftale skal fremsættes og godkendes forud af virksomheden for at kunne afregnes overfor virksomheden/MC.

5. Aftaleophør eller ændring af omfang

København den April 13, 2024

For kandidaten/konsulenten/freelanceren:

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Candidate Project agreement DK
lock iconUnique Document ID: 4076d64195c469c60ce1b9d56098ffd177453f6c
Timestamp Audit
August 5, 2023 9:46 pm CESTCandidate Project agreement DK Uploaded by Carsten Bjerregaard - carsten@marketingcapacity.dk IP 39.44.134.46
August 25, 2023 12:55 pm CESTCarsten Bjerregaard - carsten.bjerregaard@marketingcapacity.dk added by Carsten Bjerregaard - carsten@marketingcapacity.dk as a CC'd Recipient Ip: 39.44.130.25
August 25, 2023 3:03 pm CESTCarsten Bjerregaard - carsten.bjerregaard@marketingcapacity.dk added by Carsten Bjerregaard - carsten@marketingcapacity.dk as a CC'd Recipient Ip: 39.44.130.25
August 25, 2023 3:03 pm CESTMemona Ishfaq - memona88@hotmail.com added by Carsten Bjerregaard - carsten@marketingcapacity.dk as a CC'd Recipient Ip: 39.44.130.25
August 25, 2023 3:10 pm CESTCarsten Bjerregaard - carsten.bjerregaard@marketingcapacity.dk added by Carsten Bjerregaard - carsten@marketingcapacity.dk as a CC'd Recipient Ip: 39.44.130.25
December 6, 2023 1:38 pm CESTCarsten Bjerregaard - carsten.bjerregaard@marketingcapacity.dk added by Carsten Bjerregaard - carsten@marketingcapacity.dk as a CC'd Recipient Ip: 39.44.134.46
December 6, 2023 1:53 pm CESTCarsten Bjerregaard - carsten.bjerregaard@marketingcapacity.dk added by Carsten Bjerregaard - carsten@marketingcapacity.dk as a CC'd Recipient Ip: 39.44.134.46