MarketingCapacity.dk

www.marketingcapacity.com, CVR: 38046837
Lottenborgvej 24, 2800 Kgs. Lyngby

Projektaftale, freelancer

(Kandidat, freelancer, konsulent, specialist, interim)

Dato: April 13, 2024

Virksomhed (køber):

Kontaktperson i virksomheden:

Kandidat/person:

Om denne aftale

Dette er en aftale som regulerer samarbejdet mellem Marketingcapacity (herefter MC) og virksomhed (køber) vedr formidlingen af en freelancer/konsulent/specialist/interim. Formålet med aftalen er at sikre rammerne for et godt samarbejde, herunder pligter, ansvar og fortrolighed.

MC formidler alene en kandidat til virksomheden, og påtager sig intet ansvar for daglig projektledelse eller kandidatens udførelse af arbejdet/projektet. Virksomheden indestår selv for relevant forsikringsdækning for eventuelle ulykker eller skader, der kan forårsages af tredjeparter under B2B-forhold, såsom af kandidaten.

Virksomheden overtager rettighederne til det udførte arbejde, dvs. dette kan ikke sælges/overleveres til anden side.

Titel/Arbejdsområde

1. Forløb, prisramme og indrapportering

2. Fortrolighed

MC og virksomheden skal hemmeligholde sådanne oplysninger om forhold, der ikke er beregnet til at komme til 3. mands kundskab.

MC og virksomheden skal endvidere hemmeligholde alle oplysninger man modtager om den anden parts virksomheden, ligesom MC og virksomheden alene må anvende modtaget materiale og information til opfyldelse af opgaven, og dette skal returneres efter endt opgave.

Fortrolighedsforpligtelsen skal også gælde for tiden efter denne aftales ophør, uanset årsag.

3. Omkostninger / udlæg

MC oplyser, at Kandidaten er orienteret om, at evt. omkostninger, udlæg, yderligere forbrug af timer etc. som ligger udover den indgåede aftale skal fremsættes og godkendes forud af virksomheden for at kunne afregnes overfor virksomheden.

4. Aftaleophør eller ændring af omfang

5. Generelt gældende samarbejdsvilkår

København den April 13, 2024

For virksomheden/

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Company Project agreement DK
lock iconUnique Document ID: 2306b4345706bac03f0ccb2aae3d965b921f811a
Timestamp Audit
August 5, 2023 9:22 pm CESTCompany Project agreement DK Uploaded by Carsten Bjerregaard - carsten@marketingcapacity.dk IP 39.44.134.46
August 25, 2023 12:53 pm CESTCarsten Bjerregaard - carsten.bjerregaard@marketingcapacity.dk added by Carsten Bjerregaard - carsten@marketingcapacity.dk as a CC'd Recipient Ip: 39.44.130.25
December 6, 2023 1:52 pm CESTCarsten Bjerregaard - carsten.bjerregaard@marketingcapacity.dk added by Carsten Bjerregaard - carsten@marketingcapacity.dk as a CC'd Recipient Ip: 39.44.134.46