MarketingCapacity.dk

www.marketingcapacity.com, CVR: 38046837
Lottenborgvej 24, 2800 Kgs. Lyngby

Aftale om brug af Marketingcapacity.dk og services

Fortrolighed (NDA) og kandidatrelationer

Virksomhed:

Dato: April 22, 2024

Kontaktperson:

1: Formål

Denne aftale har til formål at skabe rammerne for et godt og åbent samarbejde, ved at tilsikre at fortrolige informationer omkring kandidater frit kan udveksles mellem Marketingcapacity.dk (MC) og virksomheden, samt præcisere de nærmere forhold omkring kunde- og kandidatrelationer ved formidlingen/faciliteringen.

2: Genaktivering

Såfremt virksomheden på et senere tidspunkt ønsker at benytte MC til at formidle andre kandidater/profiler, kan denne aftale gøres gældende, ved at henvise til den i e-mail. Som følge heraf, er der ikke behov for at indgå en ny aftale for hvert enkelt nyt tilfælde.

3: Fortrolighed (NDA)

Alle de informationer som virksomheden får via faciliteringsprocessen og sit arbejde med MC/kandidaten, skal holdes fortrolige for alle, herunder konkurrenter. Dette er for at sikre at kandidaten og MC kan føle sig tryg ved at dele vigtige informationer med virksomheden. Denne forpligtelser gælder også efter endt faciliteringsperiode.

4: Sådan udvælger vi de bedste kandidater til samarbejde, samt sikrer en god og effektiv proces

1: Virksomheden kan gennem individuelle forespørgsler, favoritopslag, stillingsspecifikke opslag eller ved hjælp af en MC rekrutteringskonsulent invitere potentielle kandidater til dialog om samarbejde.

2: Som udgangspunkt er det MC som udvælger kandidaterne til en online samtale. Virksomheden orienteres detaljeret om de udvalgte kandidater inden samtalerne, herunder timepriserne. (Såfremt der ikke i første omgang fremkommer nok kvalificerede kandidater, vil MC søge at udvide søgningen med henblik på at opnå dette).

3: Efter onlinesamtalerne kan virksomheden vælge at indlede samarbejde med en eller flere af kandidaterne, eller undlade dette, såfremt ingen vurderes at være kvalificerede.

5: Garantier

A. Freelancer (Selvstændig specialist/vikar/konsulent/interim)

Uforpligtende/No-cure-no-pay: Virksomheden er ikke forpligtet til at vælge en eller flere af MC’s kandidater til samarbejde. Der afregnes udelukkende for kandidater som virksomheden vælger at benytte sig af.

B. Rekruttering til fastansættelse i virksomheden

Rekruttering til direkte fastansættelse afregnes med et honorar som er fast, samt et honorar som er betinget af ansættelse (se pt. 6 nedenfor).

6: Honorar/afregning

7: General terms and conditions

Generelle betingelser såfremt virksomheden vælger en kandidat til freelance-samarbejde:

8: Virksomheden kan vælge frit mellem 2 typer samarbejdsaftaler:

Fast aftale:
Her garanterer virksomheden et bestemt antal timer per uge eller måned. Omfanget specificeres nærmere i aftalen. Samarbejdet kan opsiges med 1 uges varsel den første måned. Herefter med 1 måneds varsel (andet kan aftales). En fast aftale vælges typisk, når virksomheden har et stabilt behov, som kan planlægges, samt ønsker at sikre sig, at kandidaten afsætter den fornødne tid og fastholder samarbejdet over en længere periode.

Fleksibel aftale:
Her er virksomheden ikke forpligtet til at aftage et bestemt antal timer, men kan løbende aftale opgaver og deadlines. Samarbejdet med kandidaten kan afbrydes med 1 dags varsel eller med færdiggørelse af igangværende opgaver. En fleksibel aftale vælges typisk, når virksomheden har et varierende behov som ikke er let at planlægge.

9: Proces og afregningsgrundlag under samarbejde

Kandidaten er under samarbejdet forpligtet til at opgøre ugentlige timesedler med tidsforbrug og tidspunkter, samt en kortfattet tekst til de enkelte poster. Såfremt virksomheden ikke aktivt gør indsigelse mod ugesedlerne indenfor rimelig tid, er dette grundlaget for afregning af timer. Afregning sker månedligt.

10: Sikring af freelancerens betaling

Nærværende aftale tiltrædes hermed;

For virksomheden/

København; April 22, 2024

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Company NDA DK
lock iconUnique Document ID: 7e4ddae2dd6cf26be17e936d890f867dd0416775
Timestamp Audit
August 5, 2023 3:43 pm CESTCompany NDA DK Uploaded by Carsten Bjerregaard - carsten@marketingcapacity.dk IP 39.44.134.46
August 25, 2023 12:50 pm CESTCarsten Bjerregaard - carsten.bjerregaard@marketingcapacity.dk added by Carsten Bjerregaard - carsten@marketingcapacity.dk as a CC'd Recipient Ip: 39.44.130.25
August 31, 2023 11:21 am CESTCarsten Bjerregaard - carsten.bjerregaard@marketingcapacity.dk added by Carsten Bjerregaard - carsten@marketingcapacity.dk as a CC'd Recipient Ip: 39.38.243.171
December 6, 2023 1:37 pm CESTCarsten Bjerregaard - carsten.bjerregaard@marketingcapacity.dk added by Carsten Bjerregaard - carsten@marketingcapacity.dk as a CC'd Recipient Ip: 39.44.134.46