MarketingCapacity.dk

www.marketingcapacity.dk, CVR.NR. 38046837
Lottenborgvej 24, 2800 Kgs. Lyngby

Aftale om brug af Marketingcapacity.dk og services

Fortrolighed (NDA) og kandidatrelationer

Virksomhed:

Dato: April 22, 2024

Kontaktperson:

1: Formål

Denne aftale har til formål at skabe rammerne for et godt og åbent samarbejde, ved at tilsikre at fortrolige informationer omkring kandidater frit kan udveksles mellem Marketingcapacity.dk (MC) og virksomheden, samt præcisere de nærmere forhold omkring kunde- og kandidatrelationer ved formidlingen/faciliteringen.

2: Genaktivering

Såfremt virksomheden på et senere tidspunkt ønsker at benytte MC til at formidle andre kandidater/profiler, kan denne aftale gøres gældende, ved at henvise til den i e-mail. Som følge heraf, er der ikke behov for at indgå en ny aftale for hvert enkelt nyt tilfælde.

3: Fortrolighed (NDA)

Alle de informationer som virksomheden får via faciliteringsprocessen og sit arbejde med MC/kandidaten, skal holdes fortrolige for alle, herunder konkurrenter. Dette er for at sikre at kandidaten og MC kan føle sig tryg ved at dele vigtige informationer med virksomheden. Denne forpligtelser gælder også efter endt faciliteringsperiode.

4: Sådan udvælger vi de bedste kandidater til samarbejde, samt sikrer en god og effektiv proces

1: Virksomheden kan gennem individuelle forespørgsler, favoritopslag, stillingsspecifikke opslag eller ved hjælp af en MC rekrutteringskonsulent invitere potentielle kandidater til dialog om samarbejde.

2: Som udgangspunkt er det MC som udvælger kandidaterne til en online samtale. Virksomheden orienteres detaljeret om de udvalgte kandidater inden samtalerne, herunder timepriserne. (Såfremt der ikke i første omgang fremkommer nok kvalificerede kandidater, vil MC søge at udvide søgningen med henblik på at opnå dette).

3: Efter onlinesamtalerne kan virksomheden vælge at indlede samarbejde med en eller flere af kandidaterne, eller undlade dette, såfremt ingen vurderes at være kvalificerede.

5: Uforpligtende

No-cure-no-pay: Virksomheden er ikke forpligtet til at vælge en eller flere af MC’s kandidater til samarbejde. Der afregnes udelukkende for kandidater som virksomheden vælger at benytte sig af.

6: Formidlingsgebyr

Brug af Marketingcapacity.dk, herunder personlig assistance m.m. i forbindelse med faciliteringen af potentielle kandidater er ved freelance- og vikartilknytning indregnet/inkluderet i kandidatens time- eller månedspris, som oplyses inden samtalerne. Der er ingen øvrige omkostninger.

Undtaget herfor er rekruttering til fast stilling (pt. 7-C)

7: For de kandidater som MC præsenterer i en rekrutteringsproces gælder det:

A: I faciliteringsperioden foregår al kommunikation vedr. opgaver, herunder forhandling af pris udelukkende til og via MC (Carsten Bjerregaard).

B: Faciliteringsforholdet vedr. kandidaten, MC og kunden er aktivt i 12 mdr. efter at kandidaten præsenteres, eller, såfremt der indledes samarbejde med kandidaten, 12 mdr. efter at sidste opgaveforløb er afsluttet. Dvs. ønsker virksomheden at benytte kandidaten til nye opgaveforløb indenfor 12 mdr. efter præsentationen af kandidaten, eller 12 mdr. efter afslutningen af sidste opgaveforløb, sker dette udelukkende gennem MC.

C: Såfremt virksomheden ønsker at fastansætte kandidaten, betales der et beløb svarende til 1,5 mdr. løn til MC for rekruttering, eller 1,0 mdr. løn hvis virksomheden på tidspunktet har købt mere end 240 timer hos kandidaten indenfor de seneste 12 mdr.

D: Et brud på aftalerne vedr. samarbejde (A-C) udløser for virksomheden en betaling til MC svarende 1,5 mdr. løn fuld tid i henhold til aktuelle timepriser for kandidaten.

E: Ved eventuel uoverensstemmelse med nærværende og den konkrete projektaftale, har den konkrete projektaftale forrang.

Generelle betingelser såfremt virksomheden vælger en kandidat til freelance/vikar samarbejde:

8: Virksomheden kan vælge frit mellem 2 typer samarbejdsaftaler:

Fast aftale:
Her garanterer virksomheden et bestemt antal timer per uge eller måned (5-37). Omfanget specificeres nærmere i aftalen. Samarbejdet kan opsiges med 1 uges varsel den første måned. Herefter med 1 måneds varsel (andet kan aftales). En fast aftale vælges typisk, når virksomheden har et stabilt behov, som kan planlægges, samt ønsker at sikre sig, at kandidaten afsætter den fornødne tid og fastholder samarbejdet over en længere periode.

Fleksibel aftale:
Her er virksomheden ikke forpligtet til at aftage et bestemt antal timer, men kan løbende aftale opgaver og deadlines. Samarbejdet med kandidaten kan afbrydes med 1 dags varsel eller med færdiggørelse af igangværende opgaver. En fleksibel aftale vælges typisk, når virksomheden har et varierende behov som ikke er let at planlægge.

9: Proces og afregningsgrundlag under samarbejde

Kandidaten er under samarbejdet forpligtet til at opgøre ugentlige timesedler med tidsforbrug og tidspunkter, samt en kortfattet tekst til de enkelte poster. Såfremt virksomheden ikke aktivt gør indsigelse mod ugesedlerne indenfor rimelig tid, er dette grundlaget for afregning af timer. Afregning sker månedligt.

10: Sikring af freelancerens betaling

Nærværende aftale tiltrædes hermed;

For virksomheden/

Sted; April 22, 2024

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Company NDA
lock iconUnique Document ID: 3eb39ac3bf4bd2747c7edcb2a762fcbbbc4ac92b
Timestamp Audit
November 13, 2021 3:04 pm CESTCompany NDA Uploaded by Carsten Bjerregaard - carsten@marketingcapacity.dk IP 39.44.130.25
February 9, 2022 3:00 pm CESTCarsten Bjerregaard - carsten.bjerregaard@marketingcapacity.dk added by Carsten Bjerregaard - carsten@marketingcapacity.dk as a CC'd Recipient Ip: 119.73.124.220
February 9, 2022 3:06 pm CESTCarsten Bjerregaard - carsten.bjerregaard@marketingcapacity.dk added by Carsten Bjerregaard - carsten@marketingcapacity.dk as a CC'd Recipient Ip: 119.73.124.220
February 10, 2022 2:23 pm CESTCarsten Bjerregaard - carsten.bjerregaard@marketingcapacity.dk added by Carsten Bjerregaard - carsten@marketingcapacity.dk as a CC'd Recipient Ip: 119.73.124.220
February 10, 2022 2:23 pm CESTCarsten Bjerregaard - carsten.bjerregaard@marketingcapacity.dk added by Carsten Bjerregaard - carsten@marketingcapacity.dk as a CC'd Recipient Ip: 119.73.124.220
February 18, 2022 9:44 am CESTCarsten Bjerregaard - carsten.bjerregaard@marketingcapacity.dk added by Carsten Bjerregaard - carsten@marketingcapacity.dk as a CC'd Recipient Ip: 119.73.124.220