Artikel

Det kan en dataanalytiker

Af Carsten Bjerregaard, Marketingcapacity.dk (Link gerne til artiklen. Kopiering/publicering uden aftale er ikke tilladt) 

En dataanalytiker kan skabe værdi ved at samle og synliggøre data om f.eks. kundetransaktioner, produktsalg og SoMe-interaktion kan dataanalytikeren. Det kan give overblik over jeres marketing-nøgletal. Derudover har en dygtig dataanalytiker værktøjer til at se på data med unbiased øjne for at finde sammenhænge. Det kan være at undersøge, hvordan salget bliver påvirket af jeres kampagner. Eller spotte faktorer der driver churn. Ideelt kan dataanalytikeren styrke jeres beslutninger ved at kunne forudsige med en vis sandsynlighed, hvad der vil ske som konsekvens af mulige aktiviteter. Dataanalytikeren er typisk stærk inden for statistik, datalogi og naturligvis analytisk.

Se Dataanalytiker profiler

Hvad er en dataanalytiker?

En dataanalytiker skaber viden ud fra data. I marketing sammenhæng med det formål at give beslutningstagerne et bedre grundlag for at implementere virksomhedens strategi via salg og marketing.

Hvad går faget dataanalyse ud på?

Dataanalytikeren:

 • Samler data ind
 • Organiserer data
 • Tolker data
 • Formidler data

Datasamling

Dataanalytiker indsamle, sorterer og studerer forskellige sæt af informationssæt. Oplagt vil det være respons i forskellige touchpoints, salgstal, besøgstal, NPS-tal og andre informationer.

Organisering

Derefter vil dataanalytikeren arbejde på at regulere, normalisere og kalibrere de rå data. Fordi det er nødvendigt, for at man kan bruge dem alene eller sammen med andre data. Til dette arbejde bruger dataanalytikeren forskellige software løsninger.

Fortolkning

Den store værdiskabelse sker naturligvis i fortolkningen. Altså når dataanalytikeren bygger bro fra data og informationer til viden. Det kan f.eks. være ved at finde en sammenhæng mellem kampagner og salg. Eller mellem NPS og churn. Eller det kan være ved at sammenligne sidste års tal med tallene i år og prøve at finde forklaringer på, hvorfor eventuelle forskelle er opstået. Eller det kan være at sammenligne forskellige afdelinger, divisioner eller måske lande. Eller det kan være at se, hvordan forskellige former for posts på Social Media genererer forskelligt engagement. Eller … En dygtig dataanalytikere har evnen til både at være præcise i detaljen og kunne opstille og prøve hypoteser på makroplan.

Formidling

Endelig skal dataanalytikeren jo formå at formidle sine resultater, tolkninger til de rette personer. Det vil sige i form af notater, rapporter etc. Dataanalytikeren vil også typisk være en nøgle-kompetence i forbindelse med at etablere eller udbygge et business intelligens-system.

Hvad kaldes en dataanalytiker også?

Dataanalytiker er en egentlig uddannelse, så der er ret stor enighed om, hvad man kalder den funktion. Men man kan støde på betegnelserne specialist, datamatiker, datalog eller andre.

Hvordan skaber dataanalytikeren værdi?

Værdien består af viden, som kan skabe forretningsmæssige resultater. På alle områder, og ikke mindst inden for marketing, er det den menneskelige natur at søge efter sammenhænge. Uanset hvor store data, vi har til rådighed.

Uden data er risikoen for fejllæring stor. Vi ser sammenhænge, som enten ikke er der, eller som beror på tilfældigheder. Det er disse fejl, som gennem tiden har haft enorme omkostninger, en dygtig dataanalytiker kan være med til at minimere.

I gamle data sagde man, at 50% af et marketingbudget var spildt. Man vidste bare ikke, hvilken halvdel. Det er den usikkerhed, dataanalytikeren kan tage livtag med.

Hvilke typer dataanalytikere findes der?

Selve dataanalyse faget er ret veldefineret. Men på yderligere kvalifikationer og kompetencer kan dataanalytikere adskille sig meget. Det kan være i forhold til:

 • Nørd kontra generalist
 • Nøjagtighed
 • Systemforståelse
 • Forretningsforståelse
 • Samarbejdsevner

Uddannelsesmæssigt er de fleste dataanalytikere uddannet på universitetet. Enten på bachelor- eller kandidatniveau, ja nogle gange med en phd på toppen. Det kan være inden for:

 • Statistik
 • Datalogi
 • Erhvervsadministration

Der er flere veje ind, men en skarp forståelse for statistik, kausalitet, datasæt, hypoteser, konfidens-intervaller, fordelinger etc. er nødvendig. Blandt andet for at undgå risikoen for fejllæring.

Hvad skal en dataanalytiker kunne?

Ud over de nævnte faglige kompetencer, er det en fordel, hvis dataanalytikeren også er dygtig inden for områder som disse:

 • Hvilket kræver intuition og erfaring. Nogle erfarne dataanalytikere kan nærmest ’lugte’, når der er fejl i data, og derfra på logisk vis slutte sig til kilden
 • IT-kendskab. I hvert fald på et niveau, så dataanalytikeren er fortrolig med de værktøjer, der er nødvendige
 • Samarbejde Selv om der er et stort element af nørderi i dataanalyse, så kommer data ofte fra forskellige kilder, som andre har ansvar for. Ikke mindst derfor har en god dataanalytiker tæft for at begå sig og til en vis grad sælge, hvorfor det er en god idé at hente data frem
 • Kreativitet og strategisk tæft. Ikke alle forretningsfolk og beslutningstagere er stærke inden for data og statistik. Så det kan være svært for dem at forstå muligheder og begrænsninger, lige som det kan være en udfordring at formulere deres ønsker præcis. Derfor er et en fordel, hvis dataanalytikeren er selvkørende og kan klare sig med briefinger, der er mindre end perfekte

Hvorfor en freelance dataanalytiker?

Der er mange grunde til, at mange – også større virksomheder arbejder mere med freelancere:

 • Man betaler kun for kompetencen i de perioder, hvor behovet er størst
 • Freelancere er som regel billigere i drift end egentlige bureauer
 • Mange af de dygtigste folk, VIL kun arbejde freelance

Hvordan finder du en god freelance dataanalytiker?

Du er velkommen til at kontakte Marketingcapacity.dk, og det er der flere grunde til:

 • Vi har formidlet mange dygtige dataanalytikere
 • Vores kunder – heraf en del C25 virksomheder – roser vores rekrutteringsproces for at være nem og hurtig – og vores freelancere for at være dygtige
 • Hvis man gennem os sparer 30-50% i forhold til, hvad det ville koste at købe samme ydelse hos et bureau, får man som virksomhed mere marketing for pengene

Så kontakt os, hvis du har brug for en dygtig freelance dataanalytiker.

Se Dataanalytiker profiler