Artikel

Det kan en IT/Web projektleder

Af Carsten Bjerregaard, grundlægger af Marketingcapacity.dk (Link gerne til denne artikel. Kopiering/publicering uden aftale er ikke tilladt) 

En IT/Web projektleder har ansvaret for at styre og koordinere et IT- eller webprojekt. Rollen indebærer typisk at planlægge, organisere og overvåge aktiviteter samt at holde øje med ressourceallokering, tidsplanlægning og budgetstyring. IT/Web projektlederen arbejder ofte sammen med et team af udviklere, designere og andre interessenter om at sikre, at projektet bliver leveret til tiden ind for de givne krav, og at det opfylder projektets mål. En IT/Web projektleder har ideelt teknisk viden og erfaring inden for IT- og webudvikling kombineret med gode ledelses- og kommunikationsevner for at sikre en effektiv projektgennemførelse.

Læs mere herunder:

 • Hvad er en IT/Web projektleder?
 • Hvad laver en IT/Web projektleder?
 • Hvad kaldes en IT/Web projektleder også?
 • Hvordan skaber en IT/Web projektleder værdi?
 • Hvad skal en IT/Web projektleder kunne?
 • Hvilke værktøjerbruger en IT/Web projektledelse
 • Hvorfor vælge en FREELANCE IT/Web projektleder?
 • Hvordan finder du en god freelancer?

Hvad er en IT/Web projektleder?

En dygtig IT/Web projektleder magter at balancere tekniske, tidsmæssige og økonomiske faktorer for at sikre en vellykket implementering af IT- og webprojekter. Rollen kræver stærke ledelses- og kommunikationsevner samt evne til at håndtere komplekse projektdynamikker og evnen til at samarbejde effektivt med forskellige interessenter.

Hvad laver en IT/Web projektleder?

En IT/Web projektleder har en række ansvarsområder og opgaver i sit daglige arbejde. Typiske aktiviteter er blandt andre:

 1. Planlægning og koordinering: Projektlederen udarbejder en detaljeret projektplan, der identificerer mål, milepæle, ressourcer og tidsrammer. Projektlederen koordinerer også arbejdet mellem forskellige teammedlemmer og interessenter.
 2. Ressourcestyring: Projektlederen sikrer, at nødvendige ressourcer som personale, teknologi og budget er tilgængelige og effektivt allokeret til projektet.
 3. Kommunikation og rapportering: Projektlederen faciliterer kommunikationen mellem teammedlemmer, interessenter og kunder. Det indebærer ofte regelmæssige møder, rapporterer om projektets fremskridt og håndterering af  eventuelle ændringer eller udfordringer.
 4. Risikostyring: Projektlederen identificerer potentielle risici og udvikler en plan for at minimere eller håndtere dem. Projektlederen overvåger også risici løbende og træffer nødvendige foranstaltninger for at sikre projektets succes.
 5. Kvalitetskontrol: Projektlederen sikrer, at projektet opfylder de fastsatte kvalitetsstandarder. For eksempel gennem regelmæssige kvalitetskontroller og test.
 6. Stakeholder management: Projektlederen identificerer og engagerer relevante interessenter og sikrer deres deltagelse og tilfredshed gennem hele projektet. Projektlederen må ind imellem også håndtere eventuelle konflikter eller uoverensstemmelser mellem interessenter.
 7. Projektledelse: Projektlederen styrer projektets overordnede udførelse og sikrer, at det leveres til tiden, inden for budgettet og i overensstemmelse med de fastsatte krav og specifikationer.

Disse er blot nogle af de mange opgaver, en IT/Web projektleder udfører i sit daglige arbejde. Nogle taler om, at projektlederen skal kunne ’se om hjørner’, og det er nok en meget god beskrivelse af, at en dygtig IT/Web projektleder har en udviklet intuition for, hvad der kan gå galt lige om lidt.

Hvad kaldes en IT/Web projektleder også?

Kært barn har som bekendt mange navne. En IT/Web projektleder kan også kaldes en teknisk projektleder, digital projektleder eller software projektleder, afhængig af den specifikke rolle og kontekst.

Disse betegnelser bruges ofte til at beskrive en person, der er ansvarlig for at styre og koordinere IT- eller webprojekter, herunder udvikling, implementering og vedligeholdelse af software eller webapplikationer.

Hvordan skaber en IT/Web projektleder værdi?

En IT/Web projektleder skaber værdi på flere måder. Først og fremmest ved at styre og koordinere et projekt fra start til slut. Dette indebærer at definere mål, planlægge ressourcer, organisere arbejdsopgaver og sikre, at projektet leveres til tiden og inden for budgettet.

Samtidig er en IT/Web projektleder ansvarlig for at identificere og håndtere risici og udfordringer, der kan opstå undervejs. Med en proaktiv tilgang til problemløsning og ved at træffe beslutninger baseret på data og erfaring, kan projektlederen minimere forsinkelser og sikre, at projektet forbliver på rette spor.

En dygtig projektleder kan også bidrage med ekspertise og indsigt i teknologiske trends og best practise. Det kan bidrage til at optimere processer, forbedre kvaliteten af det endelige produkt og sikre, at projektet er i overensstemmelse med branchestandarder og krav.

Hvad skal en IT/Web projektleder kunne?

En IT/Web projektleder skal have en bred vifte af kompetencer, hvoraf nogle er:

 • Teknisk viden: Solid forståelse af teknologier, systemer og værktøjer, der anvendes inden for IT og webudvikling. Dette omfatter kendskab til programmeringssprog, databaser, netværk, webdesign og andre relevante tekniske områder.
 • Projektstyring: Evnen til at planlægge, organisere og styre projekter. En IT/Web projektleder skal kunne udarbejde projektplaner, identificere og styre ressourcer, overvåge fremskridt og sikre, at projektmålene opfylder inden for tidsrammen og budgettet.
 • Kommunikationsevner: En IT/Web projektleder skal kunne formidle kompleks teknisk information på en klar og forståelig måde og være i stand til at lytte og forstå behovene hos forskellige interessenter.
 • Ledelsesfærdigheder: Evnen til at motivere og lede et team er vigtig. En IT/Web projektleder skal kunne delegere opgaver, tilbyde vejledning og støtte, løse konflikter og sikre, at teamet arbejder effektivt og produktivt.
 • Problemløsning: En IT/Web projektleder skal kunne identificere og løse problemer, der opstår undervejs i projektet. Dette kræver evnen til analytisk og kritisk tænkning samt evnen til at træffe beslutninger under pres.
 • Forretningsforståelse: En IT/Web-projektleder skal have en god forståelse for forretningsmæssige mål og krav. Dette hjælper med at sikre, at projektet er i overensstemmelse med organisationens strategi og leverer værdi til virksomheden.

Hvilke værktøjer bruger en IT/Web-projektleder?

Blandt IT/Web-projektlederens værktøjer er nogle af de mest udbredte:

 • Projektstyringssoftware: Det kan omfatte værktøjer som Jira, Trello, Asana eller Microsoft Project, der hjælper med at organisere og planlægge projektet, tildele opgaver, spore fremskridt og administrere tidsplaner.
 • Kommunikationsværktøjer: For at lette kommunikationen mellem teammedlemmer og interessenter kan projektlederen bruge værktøjer som Slack, Microsoft Teams eller Skype til at sende beskeder, deltage i møder og dele filer.
 • Versionsstyringssystemer: Disse værktøjer som Git eller SVN hjælper med at spore ændringer i kildekoden og muliggør samarbejde mellem udviklere ved at håndtere forskellige versioner af filer.
 • Dokumentationsværktøjer: Til at oprette og dele projektrelaterede dokumenter og specifikationer kan projektledere bruge værktøjer som Google Docs, Confluence eller SharePoint.
 • Kvalitetssikringsværktøjer: For at sikre kvaliteten af den udviklede software kan projektlederen bruge værktøjer som Selenium, JUnit eller SonarQube til automatiseret testning, kodeinspektion og fejlfinding.
 • For at administrere projektets ressourcer, herunder menneskelige ressourcer og budgetter, kan projektlederen bruge værktøjer som Excel, Smartsheet eller ProjectManager.com.

Hvorfor hyre/ansætte? en freelance IT/Web projektleder?

Før i tiden tænkte de fleste nok på freelancere til éngangs-projekter. Men mange virksomheder har nu indset fordelene ved at arbejde med freelancere i længerevarende forløb:

 • Man kan få dækket behov, der ikke retfærdiggør en fastansættelse
 • I perioder, hvor man ikke har behovet, betaler man ikke for kompetencen
 • I et længerevarende samarbejde lærer freelanceren virksomheden at kende næsten lige så godt som en fastansat
 • Hvis man sammenligner med at købe den ønskede kompetence fra et bureau – f.eks. et reklamebureau – er det som regel langt billigere at arbejde med freelancere
 • Man er fleksibelt stillet, når man vil gentænke den samlede kompetenceprofil, som man står med som ansvarlig for et område
 • Flere og flere virkeligt dygtige folk vil helst arbejde freelance
 • En freelancer kan stadig se på ens virksomhed ’udefra’ – hvilket er en værdifuld ting, når man f.eks. tænker på kreative
 • Freelancere kan måske tilføre din virksomhed frisk inspiration udefra

Hvordan finder du en god freelance IT/Web projektleder?

Det kan være svært at finde den rigtige freelancer. Og det kan frem for alt tage lang tid. For der er mange freelancere inden for samme område, og selv om de skilter med samme kompetencer, kan der være stor forskel, når det kommer til den måde de arbejder på, og det arbejde, de leverer. Når du beder Marketingcapacity.dk om hjælp med at finde en freelancer til et samarbejde er processen:

 1. Du beskriver dit behov for os (enten skriftligt eller mundtligt – hvorefter vi bekræfter i en mail)
 2. Vi screener de tusindvis af profiler på Marketingcapacity.dk og om nødvendigt markedet via vores kanaler
 3. Vi nominerer en liste af kandidater og taler med dem i forhold til dit behov
 4. Du bliver præsenteret for 3 kandidater, der ser ud til at kunne dække dit behov
 5. På de 3 møder (hos jer eller digitalt) kan du spørge ind og evt. se eksempler på deres arbejde
 6. Du vælger den freelancer, du gerne vil indlede et samarbejde med
 7. Vi sætter det op i vores systemer med tidsregistrering etc. så du har overblik og fuld kontrol

Med andre ord: Efter du har beskrevet dit behov, skal du blot afsætte 2 timer til at mødes med 3 håndplukkede og screenede kandidater. Det er din garanti for et godt resultat med en rimelig indsats.

Afsluttende kommentar

Der er klare økonomiske fordele ved at entrere med en freelance IT/Web projektleder med flere års erfaring. Her er et udpluk af nogle af de vigtigste.

 • I får en IT/Web projektleder med forretningsforståelse
 • Erfarne IT/Web projektledere arbejder hurtigt og målrettet, fordi det er et fag, hvor rutine betyder meget
 • I slipper for at fastansætte en dyr, men nødvendig ekspertise

Har du nogen spørgsmål? Skriv til mig på carsten@marketingcapacity.com.