Artikel

Det kan en journalist

Af Carsten Bjerregaard, Marketingcapacity.dk (Link gerne til artiklen. Kopiering/publicering uden aftale er ikke tilladt) 

En journalist kan formidle jeres budskaber i artikler, pressemeddelelser, blogs og i andre former for content. Journalister er trænede i at researche og at vinkle historier. Og nok så vigtigt kan en journalist skrive historier i en form, som de fleste mennesker er trænet i at læse, og som medier gerne vil have dem. Med syntaks, overskrifter, manchetter, billedtekster etc. En journalist kan se historier og strukturere data og informationer, så jeres budskaber bliver så læsbare, stærke og troværdige som muligt. Alt efter erfaring og historik har journalisten måske også kontakter i medieverdenen, som kan hjælpe jeres historier på vej.

Se Journalist profiler

Hvad er en journalist?

En journalist er en person, der afdækker, researcher, vinkler og fortæller en historie, så den er nem at forstå. Mange tænker måske især på aviser som Berlingske, JP, Politiken og Børsen, når de taler om journalister. Men journalisters færdigheder er mindst lige så brugbare i alle andre typer virksomheder.

Man kan blive uddannet til journalist på 4 uddannelsesinstitutioner i Danmark. Men journalist er ikke længere en beskyttet titel, som det var en gang. Journalist D.J. må man dog kun kalde sig, hvis man er medlem af journalistforbundet.

Hvad går faget journalistik ud på?

Journalister indsamler, bearbejder, prioriterer og videreformidler oplysninger. Og på uddannelsen lærer man blandt andet:

 • Metoder
 • Etiske overvejelser
 • Vinkling af historier
 • Skrivning af historier
 • Dramaturgi
 • At kommunikere i forskelige kanaler

På samme måde er journalister trænet i at vurdere materiale ud fra kriterier som:

 • Væsentlighed (er det vigtigt, og for hvem?)
 • Identifikation (kan jeg sætte mig i de berørtes sted?)
 • Sensation (er det overraskende?)
 • Aktualitet (sker det nu?)

Hvad kaldes en journalist også?

Du vil finde journalister, som benævner sig som skribenter, tekstforfattere, bloggere, video-journalister, reportere, korrespondenter. Kært barn har mange navne. Og som det ofte siges med et glimt i øjet: Journalistik kan føre til meget, bare man forlader det i tide.

Hvordan skaber journalister værdi?

Journalister skaber traditionelt værdi ved at kunne:

 • Finde historier, der kan give jeres produkter eller medvind
 • Skrive historierne, så de bliver interessante og overbevisende
 • Sælge historierne til medier, hvis det er en del af opgaven
 • Interviewe interessenter
 • Skrive til forskellige målgrupper
 • Skrive dramatisk
 • Skrive korrekt

Eller kort sagt: Finde data og historier, der understøtter din virksomheds strategi. Afhængigt af situationen, kan I også se på journalisters output på denne måde:

 • Salgsunderstøttende historier, f.eks. i blog- eller magasin form
 • Defensivt beredskab (så I er forberedte på dårlige historier eller såkaldte shitstorme)
 • Direkte reklametekster

Journalister skaber kort sagt kommunikation, der kan bruges over for alle jeres målgrupper og interessenter. Og som har værdi i forhold til det kendskab, den accept eller endog den præference, kommunikationen kan skabe.

Hvilke typer journalister findes der?

Lige som mange andre faggrupper har journalister deres individuelle forcer. Lige som de kan være præget af deres erfaringer og de virksomheder, de har arbejdet for. Nogle har en pen, der flyder positivt og læsbart. Andre går i dybden, graver sig ned i stoffet og finder nye vinkler frem. Nogle er mestre i at interviewe, andre skriver Gonzo-journalistik, som oser af stemning og her-og-nu action.

Hvad skal en journalist kunne?

Det kan siges kort: Journalisten skal kunne se en god historie, og skrive den, så historien bliver interessant. Det med at se historien er ikke så nemt, som det lyder. Men møder man en dygtig journalist, gør det indtryk. For det viser sig ofte, at en virksomhed er fyldt med gode historier, der kan bakke dens produkter og brand op. Der er bare ingen, som har set disse historier. Fordi ingen har været trænet i det, og fordi ingen har kigget efter.

Typisk tror man fejlagtigt, hvis man ikke er journalist, at en historie skal være stor og imponerende, for at den er interessant. Men det er ikke sandt. En gammel historie handler for eksempel om, at en lystfisker engang i USA fangede en fisk, sprættede den op og fandt en Zippo lighter i maven på den. Lighteren tændte første gang. Se, den historie glemmer du aldrig. Hvor mange af den slags historier er der gemt i din virksomhed?

Journalisten skal naturligvis forstå virksomhedens kunder – eller andre målgrupper. lige som journalisten skal have en klar forståelse for såvel medielandskabet som de enkelte mediers styrker og svagheder.

Hvis journalisten skal arbejde i din virksomhed, vil det måske være en fordel at se efter en person, som hurtigt kan vinkle historier i konceptuelle overskrifter. Så personen kan varetage rollen som redaktionel leder. Skal i f.eks. i markedet med et nyt produkt, eller har I andre historier til markedet, kan den dygtige redaktionelle journalist beskrive hovedbudskaberne og derefter skitsere 5-10 idéer til vinkler, I kan arbejde ud fra.

Eksempler på godt journalistisk arbejde

Godt journalistisk arbejde finder vi over alt. Naturligvis er der Cavling-belønnet journalistik på de store dagblade, når journalister f.eks. arbejder under cover og afdækker skandaler. Men der er også det daglige stof. Velskrevne artikler i magasiner som Euroman, Rolling Stone eller i aviser som Weekendavisen eller information eller indslag i TV-nyheder, som på 2 minutter formår at sætte scenen, fortælle historien og sætte den i et fremtidigt perspektiv.

Hvorfor en freelance journalist?

Med mindre din virksomhed er en decideret publicist-virksomhed, er det ikke sikkert, at I har arbejde nok til at beskæftige journalister på fuld tid. Men med en eller flere tilknyttede journalister vil I have et beredskab at trække på til periodevist arbejde:

 • Content i bølger
 • Faste udgivelser som magasiner, kundeaviser eller andet
 • Pressemeddelelser
 • Presseberedskaber
 • Petitstof (som f.eks. ansættelser), der giver synlighed i pressen

Hvordan finder du en god freelance journalist ?

Første råd er: Tal gerne med flere. For der er forskel. Find ud af, om I er på bølgelængde. Se gerne eksempler på, hvad journalisten har lavet før, og bestem dig først og fremmest, om du synes, at journalisten har leveret noget, som du:

 • Finder interessant
 • Har let ved at forstå
 • Oplever som positivt

Det kan naturligvis være en fordel, hvis journalisten har et forhåndskendskab til dit område. Og det er med garanti en fordel, hvis journalisten har et personligt netværk inden for medie-verdenen. Men energi, interesse og lyst er heller ikke egenskaber, man skal foragte.

Spørg gerne Marketingcapacity.dk. Vi har mange dygtige journalister i vores base, og vi hjælper dig gerne med at finde 2-3 egnede kandidater, du kan møde i en uforpligtende runde.

Se Journalist profiler