Artikel

Det kan en oversætter

Af Carsten Bjerregaard, Marketingcapacity.dk (Link gerne til denne artikel. Kopiering/publicering uden aftale er ikke tilladt) 

En oversætter kan konvertere skriftligt indhold fra ét sprog til et andet. Det er et must, når præcision er nødvendig, og det fjerner en barriere, fordi det er let for personer i målgruppen at læse tekster på deres modersmål. Oversætterens opgave er både at bevare den nøjagtige betydning og bibeholde tonaliteten fra det oprindelige indhold. Oversætteren skal derfor beherske mindst to sprog næsten på modersmål-niveau for at forstå nuancer og kende talemåder i forskellige kulturer. Dels for at forstå den oprindelige tekst, dels for at kunne få den til at leve og klinge i sig selv på det nye sprog. Enhver som har prøvet at læse samme litterære værk på to sprog ved, hvor stor betydning en dygtig oversætter har for resultatet.

Læs mere herunder:

 • Hvad er en oversætter?
 • Hvad laver en oversætter?
 • Hvad kaldes en oversætter også?
 • Hvordan skaber en oversætter værdi?
 • Hvilke typer af oversættere, findes der?
 • Hvad skal en oversætter kunne?
 • Eksempler på godt tekstarbejde
 • Hvorfor vælge en FREELANCE oversætter?
 • Hvordan finder du en god freelancer?

Hvad er en oversætter?

En oversætter har specialiseret sig i at omsætte skriftligt indhold fra et sprog til et andet. Den primære opgave er at bevare betydningen, tone og intentioner fra den oprindelige tekst og formidle den på en nøjagtig og sammenhængende måde på målsproget. Oversættere arbejder med forskellige typer af tekster, herunder litteratur, juridiske dokumenter, tekniske manualer, markedsføringsmateriale og meget mere. En oversætter skal have en dyb forståelse af både kildesproget og målsproget samt kulturelle nuancer og terminologi for at kunne levere præcise og kvalitetsmæssige oversættelser. Oversættere kan arbejde som freelancere, de kan arbejde for oversættelsesbureauer eller de kan være ansat i virksomheder med stort behov for sprogunderstøttelse.

Hvad kaldes en oversætter også?

En oversætter kan også kaldes en tolk, translatør, sprogmedarbejder, sprogkonsulent eller sprogekspert, afhængig af konteksten og den specifikke rolle, vedkommende udfylder.

Hvordan skaber en oversætter værdi?

En oversætter skaber værdi på flere måder. Først og fremmest muliggør oversætteren kommunikation og udveksling af information mellem forskellige sprog og kulturer. Det er afgørende i en globaliseret verden, hvor virksomheder, organisationer og enkeltpersoner har behov for at nå ud til et internationalt publikum.

En oversætter sikrer også, at budskaber og information bevares nøjagtigt og præcist under oversættelsesprocessen. Det er vigtigt for at undgå misforståelser, fortolkninger eller tab af betydning i oversættelsen.

Desuden kan en dygtig oversætter tilpasse tekster til målsprogets kulturelle og sproglige nuancer, hvilket gør oversættelsen mere naturlig og letlæselig for modtagerne. Dette er især vigtigt inden for områder som markedsføring, litteratur og lokaliseret indhold.

Endelig kan en oversætter bidrage til at bygge broer mellem forskellige kulturer og fremme gensidig forståelse. Ved at formidle information og ideer på tværs af sprogbarrierer kan oversættere bidrage til at skabe en mere sammenhængende og globaliseret verden.

Hvilke typer af oversættere, findes der?

Der er forskellige typer oversættere, der specialister sig i forskellige områder og typer af oversættelsesarbejde. Nogle af de mest almindelige typer omfatter:

 • Generelle oversættere: Disse oversættere arbejder med en bred vifte af emner og teksttyper og har en bred viden om forskellige fagområder.
 • Tekniske oversættere har specialiseret sig i tekniske tekster, som manualer, vejledninger, tekniske specifikationer osv. De har ofte en baggrund inden for ingeniørvidenskab eller teknologi.
 • Juridiske oversættere: Disse oversættere har ekspertise inden for juridiske tekster, som kontrakter, retsdokumenter, lovgivning osv. De har en dyb forståelse af juridiske termer og procedurer.
 • Medicinske oversættere: Disse oversættere arbejder med medicinske tekster, herunder medicinske rapporter, patientjournaler, medicinsk forskning osv. De har en omfattende viden om medicinske termer og terminologi.
 • Litterære oversættere: Litterære oversættere er specialiserede i at oversætte skønlitteratur, poesi og andre litterære værker. De fokuserer på at bevare forfatterens stil og stemning i oversættelsen.
 • Lokaliserings-oversættere: Disse oversættere arbejder med at tilpasse software, apps, hjemmesider og andre digitale produkter til forskellige sprog og kulturer. De tager hensyn til kulturelle forskelle og sørger for, at det oversatte indhold er relevant og forståeligt for målgruppen.

Dette er blot nogle eksempler på de forskellige typer oversættere, der findes. Der kan være overlap mellem disse kategorier, og nogle oversættere kan have ekspertise inden for flere områder.

Hvad skal en oversætter kunne?

En oversætter skal have en række færdigheder og kompetencer for at kunne udføre sit arbejde effektivt. Her er noget af det vigtigste, en oversætter skal kunne:

 • Fremragende sprogkundskaber: En oversætter skal have en dyb forståelse af både kildesproget (sproget, der skal oversættes fra) og målsproget (sproget, der skal oversættes til). Oversætteren skal være flydende på begge sprog og have en bred vokabular og grammatisk beherskelse.
 • Kulturel forståelse: En oversætter skal have en god forståelse af kulturelle forskelle mellem kilder og målkulturer. Det er vigtigt for at kunne tilpasse oversættelsen til målsprogets kulturelle nuancer og undgå misforståelser eller upassende formuleringer.
 • Forsknings- og informationshåndteringsevner: Oversættere skal kunne researche grundigt for at forstå emnet, terminologien og konteksten i den tekst, de oversætter. De skal være i stand til at finde pålidelige kilder og håndtere store mængder information effektivt.
 • Skrivefærdigheder: En oversætter skal være en dygtig skribent og kunne producere klare, præcise og sammenhængende oversættelser. De skal have en god forståelse af stilistiske og sproglige nuancer i begge sprog.
 • Teknologifærdigheder: Moderne oversættere bruger ofte oversættelsesværktøjer og software til at hjælpe med deres arbejde. Derfor er det vigtigt, at en oversætter har kendskab til disse værktøjer og er i stand til at udnytte dem effektivt.
 • Tidsstyring og organisatoriske evner: En oversætter skal kunne håndtere deadlines og arbejde effektivt med flere projekter samtidigt. Samt være god til at organisere sit arbejde og prioriterede opgaver.

Hvilke værktøjer bruger oversættere?

En oversætter bruger en række værktøjer for at udføre arbejdet effektivt. Nogle af de mest almindelige redskaber omfatter:

 • Ordbøger og leksika: Oversættere bruger ofte specialiserede ordbøger og leksika til at finde præcise oversættelser af ord og udtryk.
 • Oversættelsessoftware: Oversættere benytter sig af oversættelsessoftware, også kendt som Computer Assisted Translation (CAT) værktøjer. Disse værktøjer hjælper med at organisere og gemme oversættelser, opbygge terminologilister og genbruge tidligere oversatte segmenter.
 • Korrekturlæsningsværktøjer: For at sikre kvaliteten af oversættelsen bruger oversættere værktøj, der hjælper med at fange stavefejl, grammatikfejl og andre sproglige fejl.
 • Kilde- og målsprogtekstbehandlingsprogrammer: Det kanvære Microsoft Word eller Google Docs til at arbejde med kildeteksten og oprette oversættelsen.
 • Kollaborationsværktøjer: Hvis oversættere arbejder i et team eller samarbejder med klienter, kan de bruge kollaborationsværktøjer som Google Drev eller Dropbox til at dele filer og samarbejde om oversættelsesprojekter.

Det er vigtigt at bemærke, at selv om disse værktøjer kan være nyttige, er oversætterens ekspertise og sprogkundskaber stadig afgørende for at levere en nøjagtig og kvalitetsmæssig oversættelse. Værktøjerne fungerer som hjælpemidler, der supplerer oversætterens arbejde.

Hvorfor hyre/ansætte? en freelance oversætter?

Før i tiden tænkte de fleste nok på freelancere til éngangs-projekter. Men mange virksomheder har nu indset fordelene ved at arbejde med freelancere i længerevarende forløb:

 • Man kan få dækket behov, der ikke retfærdiggør en fastansættelse
 • I perioder, hvor man ikke har behovet, betaler man ikke for kompetencen
 • I et længerevarende samarbejde lærer freelanceren virksomheden at kende næsten lige så godt som en fastansat
 • Hvis man sammenligner med at købe den ønskede kompetence fra et bureau – f.eks. et reklamebureau – er det som regel langt billigere at arbejde med freelancere
 • Man er fleksibelt stillet, når man vil gentænke den samlede kompetenceprofil, som man står med som ansvarlig for et område
 • Flere og flere virkeligt dygtige folk vil helst arbejde freelance
 • En freelancer kan stadig se på ens virksomhed ’udefra’ – hvilket er en værdifuld ting, når man f.eks. tænker på kreative
 • Freelancere kan måske tilføre din virksomhed frisk inspiration udefra

Hvordan finder du en god freelance oversætter?

Det kan være svært at finde den rigtige freelancer. Og det kan frem for alt tage lang tid. For der er mange freelancere inden for samme område, og selv om de skilter med samme kompetencer, kan der være stor forskel, når det kommer til den måde de arbejder på, og det arbejde, de leverer. Når du beder Marketingcapacity.dk om hjælp med at finde en freelancer til et samarbejde er processen:

 1. Du beskriver dit behov for os (enten skriftligt eller mundtligt – hvorefter vi bekræfter i en mail)
 2. Vi screener de tusindvis af profiler på Marketingcapacity.dk og om nødvendigt markedet via vores kanaler
 3. Vi nominerer en liste af kandidater og taler med dem i forhold til dit behov
 4. Du bliver præsenteret for 3 kandidater, der ser ud til at kunne dække dit behov
 5. På de 3 møder (hos jer eller digitalt) kan du spørge ind og evt. se eksempler på deres arbejde
 6. Du vælger den freelancer, du gerne vil indlede et samarbejde med
 7. Vi sætter det op i vores systemer med tidsregistrering etc. så du har overblik og fuld kontrol

Med andre ord: Efter du har beskrevet dit behov, skal du blot afsætte 2 timer til at mødes med 3 håndplukkede og screenede kandidater. Det er din garanti for et godt resultat med en rimelig indsats.

Afsluttende kommentar

Der er klare økonomiske fordele ved at entrere med en freelance oversætter med flere års erfaring. Her er et udpluk af nogle af de vigtigste.

 • I får en oversætter med forretningsforståelse
 • Erfarne oversættere arbejdere hurtigt og målrettet, fordi oversættelse også er et håndværk, hvor rutine betyder meget
 • I slipper for at fastansætte en dyr, men nødvendig ekspertise

Har du nogen spørgsmål? Skriv til mig på carsten@marketingcapacity.com.