Artikel

Det kan en freelance digital ads specialist

Af Carsten Bjerregaard, Marketingcapacity.dk (Link gerne til artiklen. Kopiering/publicering uden aftale er ikke tilladt) 

En digital ads specialist kan hjælpe en virksomhed med at optimere dens Return On Marketing investment på betalte media. Det vil sige Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube og et utal af andre digitale media. Ved at bruge en lang række værktøjer kan specialisten overskue mulighederne, opsætte kampagner, måle på effekten og justere på investeringerne i en evig optimering.

Se Digital Ads specialist profiler

Hvad er digitale ads?

Digitale ads er betalte reklamer på nettet. Det vil sige banner-ads, pre-rolls (videoer), videoer inden i YouTube film, sponserede posts på sociale platforme, display ads i forskellige media etc. Der bliver hele tiden udviklet nye former og formater. En digital ads specialist skal være oppe på tæerne for at holde sig ajour – og udnytte mulighederne, imens de stadig virker. For alle reklamers natur er, at de isoleret set mister impact over tid. De mister nyhedens interesse, og brugerne selv bliver bedre til at undgå dem.

Hvordan skaber en digital ads specialist værdi?

Den digitale ads specialist skaber værdi ved at levere højst mulige effekt inden for det afsatte budget i forhold til virksomhedens målsætninger. Det være sig:

 • Opmærksomhed
 • Kendskab
 • Købsintention
 • Engagement
 • Klik
 • Gennemsening (af videoer)
 • Likes
 • Deling af materiale
 • Bestilling af materiale
 • Prøvekøb
 • Køb
 • Sign-ups til nyhedsbreve

… eller hvad det nu måtte være.

Hvad skal en digital ads specialist kunne?

Kravene til en digital ads specialist skifter over night. Fordi internettet er et evigt voksende univers på alle områder. Men der er naturligvis nogle hovedområder:

Kendskab til de store media-platforme

Facebook, YouTube, Instagram, Google, LinkedIn, dagblade etc. Den digital ads specialist skal kende de forskellige platforme, hvad angår:

 • Brugere
 • Hvordan – og til hvad – de bruger platformen
 • Hvordan – og til hvad – de bruger annoncering
 • Platformens eller mediets annonceringsmuligheder
 • Platformens analyseværktøjer

Kendskab til, hvordan man køber eksponering og effekt

Der er mange forskellige købsoptions på nettet:

 • Auktions-systemer
 • Faste priser
 • Priser til forhandling
 • Priser på forskellige formater
 • Priser på forskellige tidspunkter
 • Rabatsystemer
 • Bonus
 • Priser for eksponering
 • Priser for effekt

Evnen til at arbejde med målgrupper og audits

Det er langt fra altid, at en virksomheds målgruppe-definitioner er 100% kongruente med, hvilket audit man kan købe eksponering for på diverse digitale media. Derfor er der en stor opgave i at kunne finde det bedste kompromis. En opgave, som både kræver kreative og analytiske evner.

Forståelse for kommunikation

 • Hvad kan forskellige typer kommunikation?
 • Hvad kan forskellige formater? F.eks. film? Karruseller? Andet?
 • Hvad kommunikerer denne eksekvering?
 • Hvilke ramme-krav skal kommunikationen i et givet medie indrettes efter? Pixels? Filmformater?

Hvordan arbejder man med kreative?

 • Kommunikations-strategi
 • Briefing på assets
 • Godkendelsesprocesser

Annoncepraktik

 • Hvilke formater og former, skal man levere kampagne materiale i?
 • Hvilke deadlines skal overholdes?
 • Udvikling af kampagneplaner

Monitorering og tracking

De forskellige media og platforme har hver deres monitorerings- og tracking værktøjer, som den digitale ads specialist kan bruge til at aktivere, justere og stoppe kampagnerne. Jo bedre man kan bruge systemerne, jo mere effekt kan man klemme ud af sine marketinginvesteringer.

Budgetansvarlighed og økonomisk overblik

Afhængigt af, hvordan ansvarsfordelingen er skruet sammen, har den digitale ads specialist behov for at have styr på – og overblik over – økonomien.

Værktøjer

Der er masser af værktøjer, som den digitale ads specialist kan bruge. Det være sig Google Analytics, Google Tag Manager, Search Console, Facebook Ads Manager, Facebook Business Suite, Tag, Google Optimize, Hotjar, Shopify, Hubspot, Semrush og flere.

Paratviden om lovgivning og grænser i det hele taget

Internettet vil i stigende grad blive omfattet af lovgivning for at beskytte brugere af for eksempel sociale media. Man behøver vel blot sige GDPR, Cookies og Permission. Så en digital ads specialist skal vide, hvor grænserne går. Og hvis man så også tænker på de lovlige tiltag, man kan give sig i kast med, men som alligevel kan give problemer i form af f.eks. shitstorms eller boycot, så er der god grund til, at folk med hands-on på den digitale markedsføring både har fingerspitzgefühl og viden om lovgivningen.

Hvilke personlige egenskaber skal man gå efter?

Hvis man taler med forskellige kandidater til en rolle som digital ads specialist, skal man jo danne sig et indtryk som ved alle andre stillinger. Ud over at være en venlig og sympatisk person vil det nok være godt at kigge efter blandt andet:

 • Resultatorienteret
 • Analytisk på grænsen til det nørdede
 • Kommercielt indstillet
 • Nysgerrig
 • Opportunistisk

Internettet er en kompleks størrelse. Og det rummer store muligheder for den, der kan finde dem. Hvilket man til gengæld kun kan, hvis man både er nysgerrig, analytisk og resultatorienteret. Det er en hård disciplin, som nærmer sig det videnskabelige, og hvor der ikke er nogen free lunch.

Hvorfor en freelance digital ads specialist?

Før i tiden tænkte de fleste nok på freelancere til éngangs-projekter. Men mange virksomheder har nu indset fordelene ved at arbejde med freelancere i længerevarende forløb:

 • Man kan få dækket behov, der ikke retfærdiggør en fastansættelse
 • I perioder, hvor man ikke har behovet, betaler man ikke for kompetencen
 • I et længerevarende samarbejde lærer freelanceren virksomheden at kende næsten lige så godt som en fastansat
 • Hvis man sammenligner med at købe den ønskede kompetence fra et bureau – f.eks. et reklamebureau – er det som regel langt billigere at arbejde med freelancere
 • Man er fleksibelt stillet, når man vil gentænke den samlede kompetenceprofil, som man står med som ansvarlig for et område
 • Flere og flere virkeligt dygtige folk vil helst arbejde freelance
 • En freelancer kan stadig se på ens virksomhed ’udefra’ – hvilket er en værdifuld ting, når man f.eks. tænker på kreative
 • Freelancere kan måske tilføre din virksomhed frisk inspiration udefra

Hvordan finder du en god freelance digital specialist?

Det kan være svært at finde den rigtige freelancer. Og det kan frem for alt tage tid. For der er mange freelancere inden for samme område, og selv om de skilter med samme kompetencer, kan der være stor forskel, når det kommer til den måde, de arbejder på, og det arbejde, de leverer. Når du beder Marketingcapacity.dk om hjælp med at finde en freelancer til et samarbejde er processen:

 1. Du beskriver dit behov for os (enten skriftligt eller mundtligt – hvorefter vi bekræfter i en mail)
 2. Vi screener de tusindvis af profiler på Marketingcapacity.dk og om nødvendigt markedet via vores kanaler
 3. Vi nominerer en liste af kandidater og taler med dem i forhold til dit behov
 4. Du bliver præsenteret for 3 kandidater, der ser ud til at kunne dække dit behov
 5. På de 3 møder (hos jer eller digitalt) kan du spørge ind og evt. se eksempler på deres arbejde
 6. Du vælger den freelancer, du gerne vil indlede et samarbejde med
 7. Vi sætter det op i vores systemer med tidsregistrering etc. så du har overblik og fuld kontrol

Med andre ord: Efter du har beskrevet dit behov, skal du blot afsætte 2 timer til at mødes med 3 håndplukkede og screenede kandidater. Det er din garanti for et godt resultat med en rimelig indsats.

Se Digital Ads specialist profiler