Artikel

Det kan en freelance e-mail marketing specialist

Af Carsten Bjerregaard, Marketingcapacity.dk (Link gerne til artiklen. Kopiering/publicering uden aftale er ikke tilladt) 

En e-mail marketing specialist udnytter e-mail som kanal og medie for en virksomhed eller en organisation. For mange virksomheder kan det betyde forskellen mellem positiv og negativ ROI på de enkelte kampagner alt efter virksomhedens branche og digitale marketing-profil. I denne artikel får du overblik over, hvad e-mail marketing specialisten arbejder med, og hvordan du finder en god freelance E-mail marketing specialist til din virksomhed.

Se E-mail marketing specialist profiler

Indhold:

 • Hvad er en e-mail marketing specialist?
 • Hvad går faget e-mail marketing ud på?
 • Hvad kaldes en e-mail marketing specialist også?
 • Hvordan skaber en e-mail marketing specialist værdi?
 • Hvilke typer e-mail marketing specialister findes der?
 • Hvad skal en e-mail marketing specialist kunne?
 • Eksempler på godt e-mail marketing specialist arbejde
 • Hvorfor en freelance e-marketing specialist?
 • Hvordan finder du en god freelance e-mail marketing specialist?

Hvad er en e-mail marketing specialist?

En e-mail marketing specialist bygger lister af e-mail modtagere og skaber værdi ved at konvertere disse modtagere til købere, kunder, medlemmer, abonnenter eller ambassadører. En kompetent e-marketing specialist benytter e-mailen som sin primære kanal – og formår samtidig at binde denne kanal sammen med andre værdiskabende aktiviteter i virksomheden eller organisationen.

Hvad går e-mail marketing ud på som fag?

E-mail marketing specialisten arbejder primært i det, som mange kalder ’salgs-tragten’. Her arbejder specialisten med forskellige forbundne områder.

Datafangsten

Det kan f.eks. være:

 • Personen tilmelder sig et nyhedsbrev
 • Personen beder om et tilbud
 • Personen tegner et prøve-abonnement
 • Personen deltager i en konkurrence
 • Personen deltager i en event
 • Personen møder virksomheden på en messe eller en udstilling
 • Personen har interageret med kundeservice
 • Personen har været i kontakt med virksomhedens e-handels platform

Alle steder hvor virksomheden kan få fat i personens data med samtykke (permission) til at kontakte personen via e-mail. Personens data kan f.eks. omfatte:

 • E-mail adresse
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer

Permission

Hvis personen har tilmeldt sig et nyhedsbrev eller eksplicit har bedt om at få nyheder og tilbud sendt via mail (det vi kalder Opt-in), er sagen klar. Så kan virksomheden drive e-mail marketing over for vedkommende. Derfor er det en vigtig del af E-mail marketing specialistens arbejde at forstå blandt andet GDPR-reglerne og indhente den nødvendige, lovlige permission.

Berigelse af data

Det er i virksomhedens interesse at få et mere komplet billede af modtagerne. Så man kan segmentere sine udsendelser og tilbud – for at gøre dem mere relevante. Denne berigelse vil e-mail marketing specialisten som regel deltage i.

 • Data kan indhentes via mail fra personen selv
 • Data kan indhentes via interaktionen – f.eks. de mails og tilbud, personen har reageret på
 • Data kan indhentes fra andre kontaktpunkter i kunderejsen, hvor personen ikke bevidst interagerer med virksomheden

Igen er kendskab til GDPR-lovgivningen et must for virksomheden. Typisk vil der være brug for juridisk bistand til denne del af arbejdet.

Opbygning af en database

Typisk vil virksomheden have en CRM-base, og Ee-mail marketing specialisten vil være en daglig bruger af systemet. Dels for at lægge data ind og berige dem, dels for at lave udtrækninger til de forskellige former for mails.

E-mail marketing specialisten arbejder typisk både med individuelle data og en med segmenter. Den kan for eksempel se sådan ud, afhængigt af, hvordan virksomheden definerer den enkeltes engagement med virksomheden:

 • Koldt emne
 • Interesseret
 • Køber
 • Kunde
 • Loyal kunde
 • Ambassadør

Udsendelser af e-mails

Nogle af de mange typer mails, en e-mail marketing specialist kan arbejde med er:

 • Nyhedsbreve
 • Tilbudsmails
 • Information
 • Invitationer
 • Servicemeddelelser

Og formålet med diverse mails er typisk at:

 • Skabe salg
 • Skabe interesse
 • Skabe opmærksomhed på et produkt, løsning, ydelse eller andet
 • Hjælpe kunden med at undgå et problem – for eksempel ved at varsle skybrud, hvis man er et forsikringsselskab
 • Øge forbruget af sit produkt
 • Øge loyaliteten
 • Winback af tabte kunder

Marketing automation

De fleste e-mail marketing specialister er dygtige til marketing automation. Det vil sige, at de arbejder med:

 • Opsætning af mail-flows – f.eks. velkomst-flows, tak-for-ordren flows etc.
 • Triggers, der udløser en mail eller et flow

Analyse og fulfilment

Når mails er sendt ud, er det en del af e-mail marketing specialistens job at analysere resultaterne:

 • Åbningsrater
 • Klikrater
 • Konvertering til salg
 • Respons i øvrigt

Dels for at blive klogere omkring, hvad der virker og ikke virker – marketing er jo en konstant ”trial and error” læreproces. Dels fordi der jo skal iværksættes noget fulfilment til dem, der har reageret. Det være sig i form af:

 • At svare på respons
 • At give leads videre til sælgere
 • At registrere responsen i CRM-systemet
 • At give en ordre videre til ordremodtagelsen

Eller hvad det nu måtte være. Netop denne del af processen er i disse år del af en massiv digitaliserings-proces, hvor målet for mange er, at så lidt som muligt skal kræve menneskelige ressourcer.

Hvad kaldes en e-mail marketing specialist også?

Titler er jo flydende, så en e-mail marketing specialist vil nogle steder blive kaldt en e-mail marketing manager, en CRM-specialist, en e-mail specialist, en Marketing Automation specialist, en Content Marketing manager eller andet.

Hvordan skaber en e-mail marketing specialist værdi?

Da e-mails er den mest rentable marketing-kanal, er e-mail marketing specialisten jo blandt de marketingfolk i virksomheden, der kan skabe største værdi.

Planlægningsniveau:

 • Strategisk planlægning af marketingindsatsen
 • Marketingplaner
 • Aktivitetsplaner og årshjul
 • Konceptudvikling af forskellige typer af e-mails
 • Målsætninger

Dataområdet:

 • Datafangst i touchpoints på kunderejsen
 • Berigelse af data
 • Udtræk af basen i forhold til tilbud

Eksekvering:

I eksekverings-fasen er der nærmest uendelig mange parametre, som e-mail marketing specialisten kan optimere på:

 • Udsendelses-tidspunkter
 • Udsendelses-frekvens
 • Overskrifter
 • Billeder
 • Design af e-mails
 • Tekst i e-mails
 • Call for actions (formulering og visning)
 • Tilbud
 • Evnen til at undgå at ryge i spamfilter
 • Koder til tilbud
 • Story telling
 • Evne til at skabe relevans for modtageren
 • Brug af data i mails (fletning)

Det hele i én skøn blanding, som e-mail specialisten kan blande, lære af og optimere.

Hvilke typer e-mail marketing specialister findes der?

En e-mail marketing specialist skal i princippet kunne det hele. Men få af os kan jo alt. Så de fleste vil nok have nogle ting, der interesserer dem mere end andre. Så de har nogle personlige forcer, enten af strategisk, taktisk eller kreativ art.

Hvad skal en e-mail marketing specialist kunne?

E-mail marketing specialisten skal ideelt have en række kompetencer:

 • Evnen til at bruge tekniske værktøjer som f.eks. e-mail klienter som Mailchimp, CRM-systemer, CMS-systemer etc.
 • Evnen til at udvikle – eller købe – kreative løsninger
 • Evnen til at planlægge sine aktiviteter
 • Disciplin til at gennemgøre planerne konsekvent
 • Analytiske evner til at finde mønstre i den evige stimuli-respons i deres arbejde
 • Empati i forhold til, hvad modtagerne vil reagere på
 • Evnen til at skrive – såvel internt som hvis e-mail marketing specialisten selv skal kunne skrive f.eks. nyhedsmails
 • Fornemmelse for kreativitet, f.eks. god grafik eller gode billeder
 • Evnen til at holde en visuel identitet

En dygtig e-mail marketing specialist har en god blanding af overblik og visioner, fokus på detaljerne og sense-of-urgency. Få mennesker i en virksomhed kan skabe så stor målbar effekt som en e-mail marketing specialist.

Eksempler på godt e-mail marketing specialist arbejde

Det er sjældent, at gode strategier eller godt koordinations-arbejde bliver præmieret eller blot påskønnet. Det er som regel det kreative udtryk, som bliver berømmet. Selv om det hele er blevet orkestreret, planlagt, bestilt og eksekveret af e-mail marketing specialisten. Sådan er livet så uretfærdigt. Men der er mange, som har skrevet om, hvad en god e-mail kan. Blandt andet her: https://www.thebalancecareers.com/write-email-that-gets-response-3542570

Hvorfor en freelance e-marketing specialist?

Før i tiden tænkte de fleste nok på freelancere til éngangs-projekter. Men mange virksomheder har nu indset fordelene ved at arbejde med freelancere i længerevarende forløb:

 • Man kan få dækket behov, der ikke retfærdiggør en fastansættelse
 • I perioder, hvor man ikke har behovet, betaler man ikke for kompetencen
 • I et længerevarende samarbejde lærer freelanceren virksomheden at kende næsten lige så godt som en fastansat
 • Hvis man sammenligner med at købe den ønskede kompetence fra et bureau – f.eks. et reklamebureau – er det som regel langt billigere at arbejde med freelancere
 • Man er fleksibelt stillet, når man vil gentænke den samlede kompetenceprofil, som man står med som ansvarlig for et område
 • Flere og flere virkeligt dygtige folk vil helst arbejde freelance
 • En freelancer kan stadig se på ens virksomhed ’udefra’ – hvilket er en værdifuld ting, når man f.eks. tænker på kreative
 • Freelancere kan måske tilføre din virksomhed frisk inspiration udefra

Hvordan finder du en god freelance E-mail marketing specialist?

Det kan være svært at finde den rigtige freelancer. Og det kan frem for alt tage lang tid. For der er mange freelancere inden for samme område, og selv om de skilter med samme kompetencer, kan der være stor forskel, når det kommer til den måde de arbejder på, og det arbejde, de leverer. Når du beder Marketingcapacity.dk om hjælp med at finde en freelancer til et samarbejde er processen:

 1. Du beskriver dit behov for os (enten skriftligt eller mundtligt – hvorefter vi bekræfter i en mail)
 2. Vi screener vores flere end 600 profiler og om nødvendigt markedet via vores kanaler
 3. Vi nominerer en liste af kandidater og taler med dem i forhold til dit behov
 4. Du bliver præsenteret for 3 kandidater, der ser ud til at kunne dække dit behov
 5. På de 3 møder (hos jer eller digitalt) kan du spørge ind og evt. se eksempler på deres arbejde
 6. Du vælger den freelancer, du gerne vil indlede et samarbejde med
 7. Vi sætter det op i vores systemer med tidsregistrering etc. så du har overblik og fuld kontrol

Med andre ord: Efter du har beskrevet dit behov, skal du blot afsætte 2 timer til at mødes med 3 håndplukkede og screenede kandidater. Det er din garanti for et godt resultat med en rimelig indsats.

Se E-mail marketing specialist profiler