Artikel

Det kan en freelance grafisk designer

Af Carsten Bjerregaard, Marketingcapacity.dk (Link gerne til artikelen. Kopiering/publicering uden aftale er ikke tilladt) 

En grafisk designer arbejder med grafisk fremstilling af budskaber. Det vil sige, at vedkommende bruger bogstaver, billeder, tegninger, logoer, farver og andre grafiske elementer til at sælge budskaber og give dem en form. Typisk handler det om hjemmesider, landingpages, banner-ads, brochurer, visitkort, plakater, emballage, foldere, flyers, logoer, nyhedsbreve, whitepapers, magasiner, aviser, skilte til TV-reklamer og andre elementer. Til reklamer, information eller andre typer af kommunikation.

Se Grafisk Designer profiler

Indhold:

 • Hvad går faget grafisk design ud på?
 • Hvad kaldes en grafisk designer også?
 • Hvordan skaber grafisk design værdi?
 • Hvad skal en grafisk designer kunne?
 • Eksempler på godt grafisk arbejde
 • Hvorfor en freelance grafisk designer i stedet for at fastansætte eller høre en fra et bureau?
 • Hvordan finder du en god freelance grafisk designer?

Hvad går grafisk design ud på?

Det handler om visuelt design. Det vil sige formgivning af, hvordan noget ser ud. Eller sagt med andre ord: At give budskaber et visuelt udtryk. En grafiker skal derfor have flere personlige kompetencer. Han/hun skal:

 • Være kreativ
 • Være systematisk (for at kunne skabe og holde en grafisk linie, der går igen på de forskellige grafiske elementer)
 • Være god til at kommunikere og argumentere
 • Have en god smag

Ud over, at den grafiske designer naturligvis skal råde over en lang række faglige kompetencer:

 • Billedbehandling
 • Viden om typografi (skrifttyper), og hvordan de virker
 • Kendskab til, hvordan medier virker (pixels i f.eks. banner-reklamer, papirtyper og trykformer, funktionaliteter på f.eks. Social Media
 • Kendskab til farver, og hvordan de påvirker mennesker

Endelig er der nogle værktøjer, som grafikeren skal beherske. Det være sig:

 • Notesbøger
 • Fysiske tegneredskaber (Skitse, illustration, layout)
 • Digitale regneredskaber (F.eks.: Wacom pen, tablet, display etc.)
 • Adobe værktøjer (Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere Pro etc.)

Eller andre, der allerede eksisterer, eller som kommer. Der bliver hele tiden udviklet nye værktøjer, fordi der er så mange grafikere, og det er et udbredt håndværk. Jo bedre personlige og faglige kompetencer en grafisk designer har, jo bedre er vedkommende i stand til at udføre sit arbejde.

Hvad kaldes en grafisk designer også?

En grafisk designer kaldes ofte bare en grafiker i daglig tale. Nogle omtaler en grafisk designer som en ’rentegner’ – en titel, som stammer fra den gang, hvor man startede med skitser tegnet i hånden, som senere skulle gøres færdige til tryk. Nogle grafiske designere arbejder også med Art Direction (det vil populært sige udvikling af kommunikations-idéer) og kalder sig derfor for AD’ere. Endelig er der grafiske designere, som har specialiseret sig i web, og hvordan man guider brugere af f.eks. hjemmesider rundt. De kalder sig typisk digitale grafiske designere eller UX designere (User Experience designere). At være grafisk designer kan være mange ting. Og mange grafiske designere har da også særlige kompetenceområder eller specialer, som de er ekstra dygtige til.

Hvordan skaber grafisk designer værdi?

Grafikeren kan skabe værdi ved at understøtte et budskab:

 • Så det bliver let at forstå
 • Så det bliver let at forholde sig til
 • Så det skaber klarhed eller følelser, der ligger ud over, hvad ord kan gøre
 • Så det bliver intuitivt, hvad budskabs-modtageren skal gøre. For eksempel kan det grafiske design på en hjemmeside være det, der afgør, hvordan en bruger agerer på hjemmesiden
 • Så det skaber en følelse hos modtageren omkring afsenderen. At afsenderen f.eks. er sjov, professionel, omsorgsfuld, kreativ, seriøs – eller hvilket brand-udtryk, som den grafiske designer nu understøtter

Det hedder sig jo, at et billede siger mere end 1.000 ord. Og det er den grafiske designer, der ’skaber det samlede billede af budskabet’.

Hvad skal en grafisk designer kunne?

Grafikeren eller designeren skal som nævnt have en række kompetencer. Og dem skal vedkommende formå at bruge i en proces: der som regel ser sådan ud:

 • Hvis grafikeren er ansat på bureau, er opdragsgiveren en kunde. Så er opdragsgiveren typisk en virksomhed eller organisation. Grafikeren kan også være ansat i en virksomhed, hvor der er interne opdragsgivere, for eksempel en marketing manager
 • Opdragsgiveren briefer den grafiske designer på en opgave. Grafikeren får at vide, hvilket resultat, man ønsker. Og der vil typisk være noget materiale, som grafikeren skal bruge. Måske har en tekstforfatter skrevet en tekst, måske har en AD’er lavet en håndskitse, måske ligger der allerede nogle billeder. Der vil typisk også være et logo og nogle design-retningslinjer, som grafikeren skal overholde
 • Grafikeren skriver nogle gange en debriefing for at fortælle, hvordan han/hun ser opgaven. Dette er en ekstra sikkerhed for, at man er enige om, hvad opgaven går ud på
 • På baggrund af opgaven og eventuelt debriefingen giver den grafiske designer ofte et bud på sit forventede tidsforbrug
 • Hvis man er enig om målet, opgaven og tidsforbruget går grafikeren i gang med at løse opgaven
 • Nogle gange kommer grafikeren med ét forslag. For eksempel, hvis det er en standardiseret flyer eller et nyhedsbrev, der holder sig inden for de givne rammer. Andre gange – hvis det er en opgave af mere kreativ art – en annonce eller et nyt logo – kommer grafikeren med flere forslag, der endnu er på et tidligt stadie
 • Forslaget bliver præsenteret for opdragsgiveren (kunden), som kommenterer og eventuelt beder om nogle rettelser. Denne del af processen kan gentage sig
 • Når kunden er tilfreds, går grafikeren i gang med at gøre det færdigt. Det er det, man i gamle dage kaldte ’rentegningen’. Altså den del af processen, hvor der bliver kælet for alle detaljer i udtrykket:
  • En eventuel tekst bliver sat præcist, i den rigtige font med rigtig spatiering (afstand mellem bogstaver), margen etc.
  • Beskæring og behandling af billeder
  • Eventuelle justeringer af farve og kontrast i billedet bliver foretaget
  • Logoet bliver sat, hvor det skal være
  • Etc.
 • Endelig bliver rentegningen sat i produktion. Det kan være, at den skal overføres til pixels på en skærm, eller at den skal overføres til tryk-filer. Her har grafikeren ofte en kontrollerende funktion

Eksempler på godt grafisk design

Når man ser på grafisk arbejde, kan man dele sin vurdering op i 3 dimensioner:

 • Det grafiske håndværk (er arbejdet dygtigt og kompetent udført? Overholder det de normalt accepterede standarder for godt arbejde. Det gælder f.eks. fritskrabning af billeder, typografering, tekster der holder register etc.)
 • Den kommunikative styrke (understøtter det grafiske arbejde budskabet, så man forstår det, og så budskabet skaber den ønskede effekt hos modtageren?)
 • Smagsmæssige vurderinger (kan jeg godt lide det?)

Derfor vil man se, at den overordnede vurdering af grafisk arbejde skifter over tid. Det gælder nok især den smagsmæssige dimension. Hvor den håndværksmæssige del vil blive vurderet mere ens over tid. Som eksempler på grafisk arbejde, man ikke vil glemme, når man har set det vil være:

 • Coca-Colas logo
 • FedEx logoet med pilen, der peger fremad, som et element mellem E og X
 • Hele Apples designlinje

Eller Cassandres Dubonnet reklame plakat fra 1932: Dubonnet plakat

Hvorfor en freelance grafisk designer i stedet for at fastansætte eller hyre en fra et bureau?

Før i tiden tænkte de fleste nok på freelancere til éngangs-projekter. Men mange virksomheder har nu indset fordelene ved at arbejde med freelancere i længerevarende forløb:

 • Man kan få dækket behov, der ikke retfærdiggør en fastansættelse
 • I perioder, hvor man ikke har behovet, betaler man ikke for kompetencen
 • I et længerevarende samarbejde lærer freelanceren virksomheden at kende næsten lige så godt som en fastansat
 • Hvis man sammenligner med at købe den ønskede kompetence fra et bureau – f.eks. et reklamebureau – er det som regel langt billigere at arbejde med freelancere
 • Man er fleksibelt stillet, når man vil gentænke den samlede kompetenceprofil, som man står med som ansvarlig for et område
 • Flere og flere virkeligt dygtige folk vil helst arbejde freelance
 • En freelancer kan stadig se på ens virksomhed ’udefra’ – hvilket er en værdifuld ting, når man f.eks. tænker på kreative
 • Freelancere kan måske tilføre din virksomhed frisk inspiration udefra

Hvordan finder du en god freelance grafisk designer?

Det kan være svært at finde den rigtige freelancer. Og det kan frem for alt tage lang tid. For der er mange freelancere inden for samme område, og selv om de skilter med samme kompetencer, kan der være stor forskel, når det kommer til den måde de arbejder på, og det arbejde, de leverer. Når du beder Marketingcapacity.dk om hjælp med at finde en freelancer til et samarbejde er processen:

 1. Du beskriver dit behov for os (enten skriftligt eller mundtligt – hvorefter vi bekræfter i en mail)
 2. Vi screener de tusindvis af profiler på Marketingcapacity.dk og om nødvendigt markedet via vores kanaler
 3. Vi nominerer en liste af kandidater og taler med dem i forhold til dit behov
 4. Du bliver præsenteret for 3 kandidater, der ser ud til at kunne dække dit behov
 5. På de 3 møder (hos jer eller digitalt) kan du spørge ind og evt. se eksempler på deres arbejde
 6. Du vælger den freelancer, du gerne vil indlede et samarbejde med
 7. Vi sætter det op i vores systemer med tidsregistrering etc. så du har overblik og fuld kontrol

Med andre ord: Efter du har beskrevet dit behov, skal du blot afsætte 2 timer til at mødes med 3 håndplukkede og screenede kandidater. Det er din garanti for et godt resultat med en rimelig indsats.

Se Grafisk Designer profiler