Artikel

Det kan en freelance marketing projektleder

Af Carsten Bjerregaard, Marketingcapacity.dk (Link gerne til artiklen. Kopiering/publicering uden aftale er ikke tilladt) 

Bag enhver succesfuld lancering eller kampagne står en dygtig marketing projektleder. Marketing projektlederen er den person, der sikrer, at ting sker. Til tiden. Inden for budgettet. Og på en måde, så alle parter kommer godt ud af det. Det er en rolle, som ikke altid får æren for en succes, men som ofte har været en afgørende faktor. En dygtig projektleder er som en katalysator; personen indgår principielt ikke i den skabende proces, men uden katalysatoren ville det gå langsommere eller gå i stå.

 

Hvad går marketing projektledelse ud på?

Marketing projektledelse handler om at eksekvere planer. Så projektlederen indstiller sig på det givne mål, finder ud af, hvordan det skal løses – identificerer eventuelle kritiske succesfaktorer – og følger op på, at folk gør de ting, de skal.

I princippet er det enkelt. I praksis kræver det, at marketing projektlederen har et eksekverings-beredskab kodet ind i sit DNA.

SMART modellen

En god projektleder tager udgangspunkt i én ting. Et mål. Og en god projektleder ved (måske instinktivt), at det godt mål er defineret ud fra SMART modellen. Det skal være:

 • Specifikt (er det salg, kendskab, antal deltagere, image?)
 • Målbart (præcis hvordan skal vi vide, når målet er nået?)
 • Accepteret (har de, der skal gøre arbejdet, accepteret, at dette er målet?)
 • Realistisk (intelligente mennesker kan ikke arbejde helhjertet mod urealistiske mål)
 • Tidsafgrænset (uden en deadline er et mål jo bare et ønske)

Når det er på plads, kan projektlederen gå i gang. Og det betyder, at projektlederen kan launche sin arbejdsmetode.

Den universelle projektleder-metode

 • Planlægningen af turen fra nu til målet
 • Projektstarten – alle skal vide, hvad målet er, hvordan vi kommer derhen – og de skal forpligte sig til deres del af projektet
 • Projektet sættes i gang – med milestones og løsning af problemer undervejs
 • Projektet afleveres
 • Man følger op på, at det fungerer og at målet bliver nået

Alle projekter kan beskrives og løses på denne måde. Og med god grund. For hvis man ikke har tjekmark ved alle punkterne, går det nemt galt. En dygtig marketing projektleder har denne metode på rygraden.

Intuition – ofte baseret på erfaring

Projektlederen arbejder gerne med:

 • Statusmøder – i plenum og med de enkelte deltagere
 • Milestones – så langt skal vi være nået på dette tidspunkt
 • Lister – alle projektledere har lister. Enten skrevet ned eller i hovedet

Men marketing projektledelse viser sig for alvor værdifuld, når projektlederen kan foregribe eventuelle problemer. Nærmest som en mor eller far for projektet har projektlederen på fornemmelsen, at noget ikke kører optimalt:

 • Har tekstforfatteren så travlt med noget andet i øjeblikket, at han ikke kan levere noget godt?
 • Er video produktionen gået i stå?
 • Leder vi efter de rigtige data i Google Adwords?
 • Er det nye koncept stærkt nok?

Uden at være ekspert på nogen af fagområderne, kan en erfaren marketing projektleder ’lugte’, når noget kan gå galt eller måske allerede er gået galt. Nogle taler om, at dygtige projektledere kan ’se om hjørner’. Netop den egenskab er så svær at definere – men så meget værd – at hvis man først finder en marketing projektleder, der kan det, så er det guld værd.

Handlekraft og autoritet

Den næste del af projektlederrollen handler om, at projektlederen tør tage sit ansvar på sig. Det er ikke nødvendigvis nemt, fordi marketing projektlederen måske organisatorisk ikke har mange ’stjerner på skuldrene’. Der er folk med større titler og større egoer involveret. Men det forhindrer ikke den dygtige projektleder i at følge sine ting til dørs. Og få sin planer gennemført.

Når forarbejdet er gjort, og alle involverede på forhånd har forpligtet sig til at levere et defineret stykke arbejde på et givet tidspunkt, har projektlederen formalia i orden. Så en eventuel sag vil kunne eskaleres til et højere niveau. Men den erfarne projektleder lader det sjældent komme så vidt. Fordi vedkommende har nogle personlige egenskaber.

Empati og salgstalent

En af projektlederens vigtigste personlige egenskaber, er evnen til at forstå de involverede parter. At kunne se situationer fra deres side – og samtidig kunne få parterne til at se tingene fra den anden side – og dermed få enderne til at mødes. Måske vil den travle tekstforfatter kunne se, at selv om han har meget på sin tallerken lige nu, så skulle han måske prioritere netop dette projekt, fordi der sidder en grafisk afdeling og bare venter på hans input. Eller måske kan man få en videoproducent til at forstå, at den aftalte video måske alligevel ikke kan optages på en planlagt lokation, fordi der er opstået uventede problemer.

Når vi taler om marketing og salg, taler vi også om mennesker med stærke personligheder og måske store egoer. Projektledere, der kan eksekvere i dette rum, har empati kombineret med stærk vilje til at få sine ting igennem.

Alle, der har oplevet en dygtig marketing projektleders jernnæve i en fløjlshandske, ved, hvor vigtig denne evne er. Evnen til at skabe en holdånd, hvor alle ved, at det er et ’give-and-take’ game, hvor man spiller hinanden gode. For nu at sige det med en kliché.

Projektledelsesværktøjer

De fleste projektledere har deres egen værktøjskasse. Ud over de nævnte personlige værktøjer, vil det typisk være:

 • Office pakken (projektlederen laver planer og budgetter i Excell, hjælper med at få præsentationer til at stå knivskarpt i PowerPoint og skriver i Word)
 • Lister – som kan være på papir, i Notes eller alle andre steder
 • Outlook (projektlederen er en haj til at lave grupper, indkalde til møder etc)
 • Zoom eller Teams er en gave til projektlederen. Som en værdifuld tilføjelse til telefonen og sms.
 • Monday, Notion, Slack og andre værktøjer til projektledelse og innovation bliver taget i brug stadig flere steder – for at sikre gennemsigtighed og agilitet på tværs

Ikke så få marketing projektledere udvikler sig samtidig til habile brugere af diverse CMS- og CRM systemer, lige som de lige kan lave nogle rettelser i InDesign.

Hvad kaldes en marketing projektleder også?

I og med, at alle marketingafdelinger er skruet lidt forskelligt sammen – og fordi roller har det med at blive defineret af de personer, som har dem – kan der være forskel på, nøjagtig hvor grænserne går. Men marketing projektledere er i familie med marketing koordinatorer, marketing assistenter og mindre søskende af marketingchefer, marketing managers og brand managers.

Hvordan skaber marketing projektlederen værdi?

Marketing projektlederen skaber værdi ved:

 • At projekterne bliver gennemført, så målene bliver nået
 • At budgetterne bliver overholdt, så man undgår ekstra regninger
 • At marketing udkommer med materialer i den kvalitet, man ønsker
 • At folk, der arbejder omkring projektet, arbejder som et team
 • At bevare et godt samarbejde – selv under pres

Hvad skal en marketing projektleder kunne?

Ud over de nævnte personlige kompetencer, der er nødvendig for at kunne få ting igennem i et komplekst og ofte travlt miljø, skal marketing projektlederen naturligvis forstå processen. Fra de første idéer til eksekveret markedsføring.

En eventuel generel projektleder ville have svært ved at forstå eller forudse, hvor tingene kan gå galt i marketing, uden denne forståelse.

Så projektlederen skal have et generelt kendskab til:

 • Kunder
 • Media – både egne media som websites, blogs og So-Me kanaler, og eksterne media
 • Kreativ udvikling, tekstforfatning, art direction, grafisk design, UX
 • SEO/SEM
 • Produktion, som frontend udvikling, trykkeri, banner ads produktion
 • Analyser, fra Google Analytics til Fokusgrupper og alm. desk research
 • Effekthierarkier som AIDA (Awareness, Interest, Desire, Action)
 • Terminologien: Strategi, positionering, koncepter, roughs, wire-frames etc.
 • Marketing assets som websites, landingpages, blogs, posts, artikler, videoer, flyers, seminarer, webinarer, events …

Og oven over det hele, skal marketing projektlederen have et væsen, som er kendetegnet ved at være pligtopfyldende. En projektleder hader løse ender. Vil gerne kunne sætte tjekmark ved et projekt og gå videre til næste projekt. Uden dette drive til at levere falder tingene fra hinanden.

Hvorfor en freelance marketing projektleder?

Før i tiden tænkte de fleste nok på freelancere til éngangs-projekter. Men mange virksomheder har nu indset fordelene ved at arbejde med freelancere i længerevarende forløb:

 • Man kan få dækket behov, der ikke retfærdiggør en fastansættelse
 • I perioder, hvor man ikke har behovet, betaler man ikke for kompetencen
 • I et længerevarende samarbejde lærer freelanceren virksomheden at kende næsten lige så godt som en fastansat
 • Hvis man sammenligner med at købe den ønskede kompetence fra et bureau – f.eks. et reklamebureau – er det som regel langt billigere at arbejde med freelancere
 • Man er fleksibelt stillet, når man vil gentænke den samlede kompetenceprofil, som man står med som ansvarlig for et område
 • Flere og flere virkeligt dygtige folk vil helst arbejde freelance
 • En freelancer kan stadig se på ens virksomhed ’udefra’ – hvilket er en værdifuld ting, når man f.eks. tænker på kreative
 • Freelancere kan måske tilføre din virksomhed frisk inspiration udefra

Hvordan finder du en god freelance marketing projektleder?

Det kan være svært at finde den rigtige freelancer. Og det kan frem for alt tage lang tid. For der er mange freelancere inden for samme område, og selv om de skilter med samme kompetencer, kan der være stor forskel, når det kommer til den måde, de arbejder på, og det arbejde, de leverer. Når du beder Marketingcapacity.dk om hjælp med at finde en freelancer til et samarbejde er processen:

 1. Du beskriver dit behov for os (enten skriftligt eller mundtligt – hvorefter vi bekræfter i en mail)
 2. Vi screener de tusindvis af profiler på Marketingcapacity.dk og om nødvendigt markedet via vores kanaler
 3. Vi nominerer en liste af kandidater og taler med dem i forhold til dit behov
 4. Du bliver præsenteret for 3 kandidater, der ser ud til at kunne dække dit behov
 5. På de 3 møder (hos jer eller digitalt) kan du spørge ind og evt. se eksempler på deres arbejde
 6. Du vælger den freelancer, du gerne vil indlede et samarbejde med
 7. Vi sætter det op i vores systemer med tidsregistrering etc. så du har overblik og fuld kontrol

Med andre ord: Efter du har beskrevet dit behov, skal du blot afsætte 2 timer til at mødes med 3 håndplukkede og screenede kandidater. Det er din garanti for et godt resultat med en rimelig indsats.