Artikel

Det kan en freelance UX- og UI designer

Af Carsten Bjerregaard, Marketingcapacity.dk (Link gerne til artiklen. Kopiering/publicering uden aftale er ikke tilladt) 

Godt UX (User Experience) design gør hjemmesider nemme at finde rundt på og sørger for, at brugerne får en god oplevelse. Blandt andet ved at prioritere og dosere indholdet – og ved at sørge for, at den nødvendige funktionalitet er til stede – på de steder i kunderejsen, hvor de vil være en hjælp for brugerne. Mens UI (User Interface) design handler om at sørge for, at det konkrete design (stil, tone, farver, lyde) understøtter brandet og skaber den visuelle oplevelse, man ønsker.

Se UX- og UI designer profiler

Hvad går UX design ud på?

Begrebet UX blev opfundet i starten af 1990’erne, og det handler om at skabe brugerens oplevelse på især digitale grænseflader. I erkendelse af flere ting. Blandt andet:

 • Kommunikationen via digitale skærme sker (som al anden kommunikation) på brugernes præmisser. Grænsen går ved, hvad brugeren kan og vil
 • Virksomheder har enorme mængder af data, informationer og funktionalitet, de gerne vil give adgang til gennem kun 1 skærm ad gangen. Det kræver omhyggelig planlægning og prioritering
 • Afkodningen af digital information er ikke så éntydig, som den eksempelvis er, når man læser en bog eller en avis

Så en UX designer arbejder med at forene flere løse ender:

 • Hvilken information vil virksomheden gerne give adgang til?
 • Hvordan ser virksomhedens målgrupper ud?
 • Hvilke behov, motiver og ønsker har hver af disse målgrupper?
 • Hvordan kan vi stille de ønskelige og nødvendige informationer og den nødvendige funktionalitet til rådighed, så den bliver afkodet og brugt bedst muligt?
 • Hvordan skal vi prioritere informationerne?
 • Hvordan skal kunderejsen på sitet se ud?

Det vil sige, at UX designeren arbejder med:

 • Kundeanalyser
 • Personaer
 • Brugsscenarier
 • Wireframes (skitser over sider på websitet – som gives videre til en UI designer)
 • Prototyper
 • Pretotyping
 • UX Writing
 • Performance opfølgning
 • Tilretninger og vedligeholdelse

Hvad går UI design ud på?

UI design handler om at finish-designe siderne i et website. Det vil sige; vælge parametre som:

 • Font
 • Farveskala
 • Billedstil
 • Lyddesign
 • Formularer
 • Visuelle virkemidler
 • Grafiske elementer

Det vil ofte være i henhold til en designmanual eller blot den øvrige stil og tone i virksomhedens kommunikation.

Hvordan skaber en UX- og UI designer værdi?

Designeren skaber værdi ved at hjælpe flere mennesker til:

 • At engagere sig i hjemmesiden
 • At finde det, som vedkommende ønsker/har brug for
 • At købe et produkt eller en ydelse

Virkeligheden er, at bitte små ændringer kan have stor effekt. Eller sagt negativt, at små fejl kan have store konsekvenser. Derfor har UX- og UI designeren en betydning, det er svært at overvurdere. Sagen er, at folk jo ikke køber det bedste produkt – de køber det, som er bedst solgt. Og UX- og UI design er salg gennem digital nudging.

Hvilke typer UX- og UI designere findes der?

UX- og UI designere har grundlæggende samme opgave. Men deres tilgang og kompetencer er vidt forskellige for så vidt angår:

 • Strategisk forståelse
 • Kommerciel forståelse
 • Indsigt i mennesket (behov, ønsker, vaner)
 • Kommunikativt indsigt og vurderingsevne
 • Indsigt i købs-flow og nurturing
 • Analytiske evner
 • Erfaring i at arbejde med personas
 • Evnen til at lave præcise wire-frames
 • Evnen til at programmere
 • Evnen til at orkestrere et udviklingsprojekt
 • Evnen til at udvikle et konsistent design
 • Evnen til at bruge design-værktøjer
 • En evne til selvkritik og refleksion

… for nu at nævne nogle forskelle, der vil være, hvis man taler med flere designere for at sammenligne dem.

Eksempler på godt UX- og UI design

Det er svært at komme uden om, hvor dygtigt Facebook, YouTube og Amazon er designet. De er ganske vist vidt forskellige i deres udtryk og design. Men i forhold til den meget store mængde af information og de mange muligheder, de hver især stiller til rådighed, er det næsten ufatteligt intuitivt at bruge dem. Det kræver ikke, at man læser noget – og man bliver ikke efterladt hjælpeløs nogen steder.

Hvorfor en freelance UX- og UI designer?

Før i tiden tænkte de fleste nok på freelancere til éngangs-projekter. Men mange virksomheder har nu indset fordelene ved at arbejde med freelancere i længerevarende forløb:

 • Man kan få dækket behov, der ikke retfærdiggør en fastansættelse
 • I perioder, hvor man ikke har behovet, betaler man ikke for kompetencen
 • I et længerevarende samarbejde lærer freelanceren virksomheden at kende næsten lige så godt som en fastansat
 • Hvis man sammenligner med at købe den ønskede kompetence fra et bureau – f.eks. et reklamebureau – er det som regel langt billigere at arbejde med freelancere
 • Man er fleksibelt stillet, når man vil gentænke den samlede kompetenceprofil, som man står med som ansvarlig for et område
 • Flere og flere virkeligt dygtige folk vil helst arbejde freelance
 • En freelancer kan stadig se på ens virksomhed ’udefra’ – hvilket er en værdifuld ting, når man f.eks. tænker på kreative
 • Freelancere kan måske tilføre din virksomhed frisk inspiration udefra

Hvordan finder du en god freelance UX- og UI designer?

Det kan være svært at finde den rigtige freelancer. Og det kan frem for alt tage lang tid. For der er mange freelancere inden for samme område, og selv om de skilter med samme kompetencer, kan der være stor forskel, når det kommer til den måde, de arbejder på, og det arbejde, de leverer. Når du beder Marketingcapacity.dk om hjælp med at finde en freelancer til et samarbejde er processen:

 1. Du beskriver dit behov for os (enten skriftligt eller mundtligt – hvorefter vi bekræfter i en mail)
 2. Vi screener de tusindvis af profiler på Marketingcapacity.dk og om nødvendigt markedet via vores kanaler
 3. Vi nominerer en liste af kandidater og taler med dem i forhold til dit behov
 4. Du bliver præsenteret for 3 kandidater, der ser ud til at kunne dække dit behov
 5. På de 3 møder (hos jer eller digitalt) kan du spørge ind og evt. se eksempler på deres arbejde
 6. Du vælger den freelancer, du gerne vil indlede et samarbejde med
 7. Vi sætter det op i vores systemer med tidsregistrering etc. så du har overblik og fuld kontrol

Med andre ord: Efter du har beskrevet dit behov, skal du blot afsætte 2 timer til at mødes med 3 håndplukkede og screenede kandidater. Det er din garanti for et godt resultat med en rimelig indsats.

Se UX- og UI designer profiler