Lokation:
Vallensbæk
Uddannelse:Cand. ling. merc. comm.
Ønskede forløb:
  • Freelance/Vikar
  • kortere forløb (<3 måneder)
  • længere forløb (3+ måneder)
  • Timer pr. uge: 1-12 timer
  • Timer pr. uge: 12-24 timer
  • Timer pr. uge: 24+
  • Fastansættelse

ID:MC-77DITG

Digital Marketing Manager - Social Media Manager

Campaign Manager

Har haft ansvar for planlægning, organisering og gennemførelse af kampagner – har opnået specifikke resultater og nået bestemte mål gennem en koordineret og effektiv kampagneindsats.

Ansvarsområder:

Strategisk planlægning: Udvikling af overordnet strategi for kampagner, herunder fastlæggelse af mål, målgrupper, budskaber og tidsrammer. Analyse af data til strategiske beslutninger.

Ressourcestyring: Administrering af de nødvendige ressourcer til kampagner, herunder budgetter, personale og teknologiske værktøjer. Allokering af ressourcer til effektiv eksikvering og inden for fastsatte rammer.

Teamledelse: Rekruttering, træning og ledelse af teams, der er ansvarlige for forskellige aspekter af kampagner. Fordeling af opgaver, giver retning og sørger for, at teamet arbejder mod fælles mål.

Koordination og implementering: Sikrer en smidig koordinering og implementering af kampagneaktiviteterne. Overvåger fremdriften, evaluerer resultaterne og foretager nødvendige justeringer undervejs. Sikrer at alle dele af kampagne arbejder sammen i harmoni.

Kommunikation og stakeholder management: Ansvarlig for at kommunikere kampagners budskaber til relevante interessenter og målgrupper. Etablering og vedligeholdelse af relationer til samarbejdspartnere, medier, donorer eller andre vigtige aktører.

Evaluering og rapportering: Vurderer kampagners effektivitet og succes (KPI’er). Præsentation og sammenfatning af kampagner.

Kompetencer

Sprogkompetencer:
1
2
3
4
Dansk
Engelsk
Svensk
Tysk
Projektkompetencer:
1
2
3
4
E-mail Marketing
Analytics/kampagne ROI
Video
Foto
Sociale Medier
Præsentationer
Nyhedsbrev
SEO
Søgemaskine optimering
Content Marketing
Digitale kampagner
Branding/identitet
Marketingplanlægning
Marketingstrategi
Kommunikation/PR
System/Platformkompetencer:
1
2
3
4
Drupal
Facebook
Google Analytics
Instagram
Powerpoint
Salesforce
Vimeo
Youtube
Sharepoint
1: Novice - Basal erfaring

Har løst enkelte opgaver.

2: Avanceret begynder - Nogen erfaring

Har løst flere opgaver.

3: Kompetent - Stor erfaring

Har løst adskillige opgaver. Rutineret og selvstændig.

4: Ekspert - Omfattende erfaring

Meget rutineret. Kan træne/vejlede andre.

Erfaring

 
Virksomhed
Arbejdsområder
Afsluttet
Varighed
Tilknytning
 
 SyngentaDigitale kampagner, Filmoptagelse, Sociale Medier, Marketingplanlægning, Digitale kampagner20234+ årAnsat 
 BASFDigitale kampagner, Branding/identitet, Marketingplanlægning, Præsentationer, Digitale kampagner20154+ årAnsat