Lokation:
Frederiksberg
Uddannelse:Cand. Comm. i Journalistik og Dansk fra Roskilde Universitet
Ønskede forløb:
  • Freelance/Vikar
  • kortere forløb (<3 måneder)
  • længere forløb (3+ måneder)
  • Timer pr. uge: 12-24 timer
  • Timer pr. uge: 24+
  • Fastansættelse

ID:MC-89TEEB

-

Cand. Comm. i Journalistik

Jeg er 27 år og uddannet journalist fra Roskilde Universitet, hvorfra jeg dimitterede i sommeren 2016. Gennem min uddannelse, mit praktikophold på BT, min virksomhedspraktik på DR samt studierelevant arbejde, har jeg opnået en stor indsigt i medieformidlet kommunikation på såvel print som digitalt. På BT var jeg tovholder for flere større projekter i tæt samarbejde med grafikere og fotografer. Jeg er derfor vant til at tage ansvar og samarbejde på kryds af faggrupper, således at budskabet bliver leveret på bedst mulig måde til målgruppen.
Mine interesser ligger i krydsfeltet mellem digital journalistik og kommunikation, målrettet kommunikation og brugerinddragelse, hvilket da også var det, jeg forskede i i min specialeafhandling, hvori jeg skitserede en idé til en ny sportsjournalistik hjemmeside med fokus på brugerinddragelse. Jeg er generelt fascineret af, hvordan brugerne kan inddrages i kommunikationen. Det er en anderledes kommunikationsmetode, som jeg

Kompetencer

Projektkompetencer:
Sociale Medier
 
Digitale kampagner
 
Kommunikation/PR
 
System/Platformkompetencer:
Facebook
 
Instagram
 
LinkedIn
 
Powerpoint
 
Snapchat
 
Twitter
 
Wordpress
 
Youtube
 

Erfaring

 
Virksomhed
Arbejdsområder
Afsluttet
Varighed
Tilknytning