Lokation:
København
Uddannelse:Journalist
Ønskede forløb:
  • længere forløb (3+ måneder)
  • Freelance/Vikar
  • kortere forløb (<3 måneder)
  • Timer pr. uge: 1-12 timer
  • Timer pr. uge: 12-24 timer
  • Timer pr. uge: 24+
  • Fastansættelse

ID:MC-91TEMT

-

Journalist

Videojournalist med SoMe-skills

Som nyuddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kommer jeg med dugfrisk teori og er fuldt opdateret på de digitale platforme.

Jeg kan blandt andet byde ind med følgende:
– Ideudvikling, optagelse, redigering, speak og publicering af et videoindslag
– Artikelskrivning
– Tekstskrivning med fokus på SEO
– Udarbejdelse af SoMe-strategi og produktion af content hertil
– Let billedbehandling i Photoshop

Med praktikophold som videojournalist hos Kanal Sport og skrivende journalist til bt.dk hos BT har jeg skabt mig en digital profil.
Derudover har jeg arbejdet freelance som journalist for DBU, Jyllands-Posten og Politiken og som kommunikationsmedarbejder hos SecretSamples samt Yaneeda.

Hiv endelig fat i mig, hvis I har nogle spørgsmål til mig eller en konkret opgave.

Kompetencer

Projektkompetencer:
Film redigering
 
Filmoptagelse
 
Video
 
Foto
 
Sociale Medier
 
Søgemaskine optimering
 
Content Marketing
 
System/Platformkompetencer:
Facebook
 
Instagram
 
LinkedIn
 
Mailchimp
 
Powerpoint
 
Snapchat
 
Twitter
 
Vimeo
 
Wordpress
 
Youtube
 

Erfaring

 
Virksomhed
Arbejdsområder
Afsluttet
Varighed
Tilknytning