Lokation:
Hvidovre
Uddannelse:Cand it
Ønskede forløb:
  • Freelance/Vikar
  • kortere forløb (<3 måneder)
  • længere forløb (3+ måneder)
  • Timer pr. uge: 1-12 timer
  • Timer pr. uge: 12-24 timer
  • Timer pr. uge: 24+
  • Fastansættelse

ID:MC-81DEHE

UX & UI designer -

UX designer

Fokus på konceptudvikling og metodeoptimering, ofte agil udviklingsproces i tværfaglige teams. Jeg rådgiver og hjælper virksomheder i at kvalitetssikre og videreudvikle eksisterende løsninger og produkt- og konceptudvikler. Jeg har gennem design sprints, som både facilitator og deltager, ført flere projekter fra ide til færdigt produkt. Jeg udvikler, eksekverer og evaluerer digitale indsatser på tværs af platforme og kanaler og har i mit daglige arbejde stor fokus på inddragelse af slutbrugeren og på hvordan vi bedst validerer løsningsforslag. Jeg insisterer på involvering af forretning og brugerne og har stor erfaring med at teste hypoteser og prototyper, kvalitativt og kvantitativt samt omsætte indsigter til konkrete aktiviteter.

Jeg har en stærk forståelse for digitale medier, både på strategisk og taktisk niveau og er vant til at udfordre løsninger. Jeg evner at strukturere og styre flere sideløbende projekter og klart kommunikere koncepter og design mundtligt og visuelt.

Kompetencer

Sprogkompetencer:
Dansk
 
Engelsk
 
Projektkompetencer:
Design
 
Sociale Medier
 
Præsentationer
 
UX/brugeradfærd
 
Søgemaskine optimering
 
Content Marketing
 
Digitale kampagner
 
Branding/identitet
 
System/Platformkompetencer:
Facebook
 
Google Analytics
 
Instagram
 
LinkedIn
 
Pinterest
 
Powerpoint
 
Sitecore
 
Snapchat
 
Superoffice
 
Twitter
 
Vimeo
 

Erfaring

 
Virksomhed
Arbejdsområder
Afsluttet
Varighed
Tilknytning
 
 DRUX/brugeradfærd, Design, Præsentationer, Branding/identitet, Content Marketing20171-2 årAnsat