Hej

Brug denne side til at registrere dine timer hver fredag efter arbejde

Hvis der ikke er udført arbejde, så kryds af i “Der er ikke udført arbejde…” og tryk send.

Vejledning

Vigtigt om din tidsregistrering

  1. Der kan ikke garanteres afregning for arbejde/timer, som ikke registreres til tiden i henhold til aftalen.
  2. Husk at lave en kort beskrivende tekst for hver registrering.
  3. Registrer kun netto arbejdstid udført for kunden på aftalte opgaver. Ikke transporttid, frokost, pauser etc.
  4. Hvis du har lavet en aftale om tidsforbruget på en specifik opgave, er det vigtigt at dine registreringer afspejler dette.
  5. Hvis du har lavet en fejl i en ugeopgørelse, opretter du blot en ny, og sender den igennem. Den nyeste tæller.

Fakturering & betaling

Sådan fakturerer du

  1. Du skal sende din månedsfaktura d. 1. i hver måned.
  2. Din faktura skal stemme med dine registrerede timer.
  3. Send din månedsfaktura til: faktura@marketingcapacity.com
  4. Din faktura betales midt i måneden.