Artikel

Det kan en freelance Marketing Automation specialist

Af Carsten Bjerregaard, Marketingcapacity.dk (Link gerne til artiklen. Kopiering/publicering uden aftale er ikke tilladt) 

Internettet sover aldrig. Og døgnet rundt er der et eller andet sted mennesker, der er vågne og klar til at købe noget – eller undersøge, hvad de måske vil købe. Marketing Automation specialister arbejder med at skabe et marketing-system, som kører af sig selv. Jo mere af det, som indtil i dag har været håndteret af mennesker, vil blive udført af systemer i fremtiden. Jo bedre, det bliver sat op, jo nemmere og mere intuitivt bliver det for kunderne. Marketing Automation er den disciplin, der kan skaleres uafhængigt af den menneskelige ressource.

Se Marketing Automation specialist profiler

Hvad går Marketing Automation specialistens rolle ud på?

Det handler, som navnet siger, om at få marketing til at ske automatisk. Idéelt fra et kunde-emne giver sig til kende første gang, til emnet er blevet til en fast kunde, som køber igen og igen. Det handler blandt andet om:

 • Automatisk udsendelse af e-mails
 • Automatisk svar på e-mails og andre forespørgsler
 • Automatisk generering af relevante tilbud
 • Triggerbaseret respons på kunde-interaktioner i hele kunderejsen
 • Automatisk kundeservice
 • Automatisk forslag af nye produkter, abonnementer, serviceydelser etc. Som kunden måske skulle kigge på

… fortsæt selv. For det vil ikke ende foreløbig. Automatiseringen vil udvikle sig og blive stadig mere relevant, intuitiv og effektiv, end nogen anden type forretning. Fordi:

 • Maskiner holder ikke fri
 • Når man har sat et system op, som virker, virker det uden fejl hver gang
 • Over tid bliver kunderejser så komplekse, at ingen mennesker længere kan overskue dem. Men maskiner kan. Ikke mindst i takt med, at AI vil tage over i planlægningen og eksekveringen

Hvad er nøgleområderne i Marketing Automation specialistens arbejde?

I virkeligheden er det en uendelig rejse, som vi har taget de første skridt på for 10-15 år siden. Det vil som sagt fortsætte på et mere og mere raffineret plan.

Marketing Automation specialisten vil undervejs arbejde på nogle nøgleområder, som blandt andet omfatter:

 • Permission indsamling. For at kunne få leads ind i salgstragten og bearbejde (nurturing) dem, skal man have deres tilladelse, deres permission.
 • Lead kvalificering. Nogle virksomheder arbejder med at screene eller score deres leads. Især indenfor B2B. For at tage stilling til, hvad der skal ske. Om leadet skal afvises, gå ind i et flow eller måske sendes direkte videre til sælgere, der kan følge op. For at optimere salget i forhold til de investerede ressourcer.
 • I B2C virksomheder arbejder man oftere med såkaldte personas, en slags beskrivelser af hvert segment, for at kunne udvikle automation forløb, der passer til netop deres beslutningsproces og købsmønster. For at tilbud og kommunikation kan føles så relevant som muligt for kunden.
 • Datafangst, datakategorisering og databerigelse. Data er hjerteblodet i Marketing Automation. Valide, opdaterede og strukturerede data. Jo højere kvalitet, jo bedre kan man bruge dem til at personalisere dialogen.
 • Kunderejsen skal mappes ud, så man ved, hvilken vej kunden kan komme igennem virksomhedens kontaktpunkter på. Hvis man medregner tilbageløb i processen, er der uendeligt mange veje. En vigtig del af Marketing Automation specialistens arbejde er at kortlægge rejsen til det niveau, hvor man kan indsætte triggers og skabe en relevant dialog.
 • Der skal opsættes flows, som tager højde for kundernes reaktion – eller manglende reaktion. Så mennesker eksempelvis ikke behøver at rykke en kunde for at lave den nødvendige tilmelding til et abonnement 7 gange. Man sætter et system op, som gør det automatisk. At gennemtænke de relevante forløb og opsætte flows er kernen i Marketing Automation specialistens arbejde.

Hvad kaldes en Marketing Automation specialist værdi?

Overordnet skaber Marketing Automation specialisten værdi:

 • Ved at få marketing til at køre 24/7. Always on
 • Ved at spare penge ved at køre mere marketing med færre folk
 • Ved at skalere forretningen ud over, hvad de menneskelige ressourcer egentlig ville kunne tillade
 • Ved at skabe større kunde-tilfredshed og loyalitet ved at give bedre service
 • Ved at øge ordrestørrelsen

Indsatsmæssigt handler det om:

 • Systematisk indhentning, forbedring og brug af data
 • Kreativ udvikling af koncepter og god kommunikation
 • Konstant test af, hvad der virker
 • Tracking af effekt
 • Implementering af forbedringer

Det vil nok ikke være forkert at sige, at en stor del af Amazons globale og enorme succes skyldes Marketing Automation. Eller omvendt, at uden velfungerende Marketing Automation vil en virksomhed ikke kunne klare sig i den digitale konkurrence.

Hvad skal en Marketing Automation specialist kunne?

Først og fremmest skal personen være en marketing-person. En specialist, der forstår kernen i marketing. Kunderne, handlingsparametrene, målsætningerne. Købsprocesserne. Hele pakken.

En Marketing Automation specialist skal derudover have et personligt skill-set, der nok blandt andet omfatter disse egenskaber:

 • Systematisk tænkende
 • Kreativ med evnen til at se nye område at teste af
 • Detaljefikseret
 • Ambitiøs
 • Nysgerrig
 • Empatisk

Og så skal Marketing Automation specialisten have indsigt i en lang række værktøjer og teknologier, som:

 • Marketing Automation systemer som HubSpot eller Agilic
 • CRM systemer som Salesforce
 • CMS systemer som f.eks. WordPress og Umbraco
 • So-Me administrations-systemer som Hootsuite
 • E-mail systemer som Mailchimp
 • API til integration med back-end systemerne

I det hele taget skal Marketing Automation specialisten have nysgerrigheden, evnerne og interessen i at få marketing og teknologi til at smelte sammen. Der er kernen i hans arbejde.

Eksempler på godt Marketing Automation arbejde

Jo nemmere, du føler, at det er er at gennemføre et digitalt køb på et site, som du har besøgt flere gange, jo bedre er Marketing Automation arbejdet. Fordi MA er det, som binder de forskellige faser, funktioner og afdelinger sammen ’seamless’ eller umærkeligt, om man vil.

Hvorfor en freelance Marketing Automation specialist?

Før i tiden tænkte de fleste nok på freelancere til éngangs-projekter. Men mange virksomheder har nu indset fordelene ved at arbejde med freelancere i længerevarende forløb:

 • Man kan få dækket behov, der ikke retfærdiggør en fastansættelse
 • I perioder, hvor man ikke har behovet, betaler man ikke for kompetencen
 • I et længerevarende samarbejde lærer freelanceren virksomheden at kende næsten lige så godt som en fastansat
 • Hvis man sammenligner med at købe den ønskede kompetence fra et bureau – f.eks. et reklamebureau – er det som regel langt billigere at arbejde med freelancere
 • Man er fleksibelt stillet, når man vil gentænke den samlede kompetenceprofil, som man står med som ansvarlig for et område
 • Flere og flere virkeligt dygtige folk vil helst arbejde freelance
 • En freelancer kan stadig se på ens virksomhed ’udefra’ – hvilket er en værdifuld ting, når man f.eks. tænker på kreative
 • Freelancere kan måske tilføre din virksomhed frisk inspiration udefra

Hvordan finder du en god freelance Marketing Automation specialist?

Det kan være svært at finde den rigtige freelancer. Og det kan frem for alt tage lang tid. For der er mange freelancere inden for samme område, og selv om de skilter med samme kompetencer, kan der være stor forskel, når det kommer til den måde, de arbejder på, og det arbejde, de leverer. Når du beder Marketingcapacity.dk om hjælp med at finde en freelancer til et samarbejde er processen:

 1. Du beskriver dit behov for os (enten skriftligt eller mundtligt – hvorefter vi bekræfter i en mail)
 2. Vi screener de tusindvis af profiler på Marketingcapacity.dk og om nødvendigt markedet via vores kanaler
 3. Vi nominerer en liste af kandidater og taler med dem i forhold til dit behov
 4. Du bliver præsenteret for 3 kandidater, der ser ud til at kunne dække dit behov
 5. På de 3 møder (hos jer eller digitalt) kan du spørge ind og evt. se eksempler på deres arbejde
 6. Du vælger den freelancer, du gerne vil indlede et samarbejde med
 7. Vi sætter det op i vores systemer med tidsregistrering etc. så du har overblik og fuld kontrol

Med andre ord: Efter du har beskrevet dit behov, skal du blot afsætte 2 timer til at mødes med 3 håndplukkede og screenede kandidater. Det er din garanti for et godt resultat med en rimelig indsats.

Se Marketing Automation specialist profiler