Artikel

Det kan en freelance digital designer

Af Carsten Bjerregaard, Marketingcapacity.dk (Link gerne til artiklen. Kopiering/publicering uden aftale er ikke tilladt) 

En digital designer formår at skabe et udtryk på digitale platforme, hjemmesider og produkter, som understøtter brugeren i at gøre det, han gerne vil. Den digitale designer forener viden om design i det hele taget – med viden om, hvordan digitale brugere tænker, orienterer sig og agerer. Så en digital designer er uundværlig, når virksomheden skal udvikle hjemmesider, landingpages, Apps, platforme, SAAS værktøjer, skilte og andre produkter og koncepter, som udspiller sig, hvor mennesker skal modtage information eller interagere via en skærm. Digitalt design er i øvrigt et fag, man kan læse på en højere læreanstalt.

Se Digital Designer profiler

Hvad går faget digitalt design ud på?

En digital designer skal grundlæggende udvikle brugervenlige interfaces. I praksis betyder det, at han både er analytiker, kritiker og kreativ. Opgaverne omfatter blandt at finde svar på spørgsmål som:

 • Bruger analyser – hvad søger brugerne efter, og hvad gør de?
 • Hvilken information har vi, og hvordan kan vi gøre den tilgængelig på en logisk eller måske endda intuitiv måde?
 • Hvordan præsenterer vi informationen med det udtryk, vi ønsker?
 • Er der funktionaliteter, vi kan udvikle, som vil understøtte brugeren (f.eks. en beregner, en kalender eller et assessment værktøj)
 • Hvordan nudger (puffer) vi brugerne til at gøre det, som både de og vi ønsker?
 • Hvordan kan vi lægge en digital design linje, som skaber identitet?
 • Kan vi gennem vores design understøtte, at teknologien fungerer (loading, links, formularer etc)?
 • Kan vi skabe større engagement gennem gamification?
 • I hvilken kontekst skal brugerne interagere med vores digitale asset, og hvad betyder det for, hvordan vi skal designe vores interface?

Hvor går faggrænsen for en digital designer?

Det er svært at sige firkantet. For det hele hænger sammen, når vi taler om digitalt design. Udtryk, indhold, funktionalitet, psykologi etc. Der er i hvert fald nogle fagområder, som grænser op – hvis ikke overlapper hinanden – i digitalt design:

 • UX
 • Frontend programmering/-udvikling
 • Grafisk design
 • Indholdsarkitektur
 • Digital konceptudvikling
 • Product design

Jo dygtigere den digitale designer er, jo større område kan han/hun dække eller i hvert fald byde ind på.

Hvordan skaber den digitale designer værdi?

Folk køber ikke det bedste produkt, de køber det, som er bedst solgt. Og folk bruger ikke nødvendigvis de bedste eller mest indholdstunge elektroniske produkter. De bruger dem, der er lette og behagelige at bruge.

Så det er svært at overdrive den værdi, som en god digital designer kan tilføre. Tænk på Google, Amazon, Facebook, Just Eat – de har alle en forretningsidé, som er kopierbar, og de har alle masser af konkurrenter. Men brugerne har vænnet sig til deres udseende og den måde, man bruger dem på. Det alene er med til at skabe præference. Forestil dig en værdi, som de digitale designere har været med til at skabe.

Eller tænk på Apple, hvor designet af de fysiske produkterne bliver mere end matchet af designet af det digitale indhold. Så meget, at det har dannet skole for en stor del af den måde, vi bruger Internettet på i det hele taget.

Konkret skaber den digitale designer værdi ved:

 • At invitere brugeren inden for (i stedet for at klikke væk)
 • At få brugeren til at føle sig velkommen (tonalitet)
 • At få brugeren til hurtigt at finde det, han leder efter
 • At gøre oplevelsen behagelig, sjov eller underholdende
 • At få så mange brugere til at gøre det, man ønsker
 • At efterlade brugeren med en destinkt (genkendelig og unik) oplevelse

Og det gør designeren ved hjælp af:

 • Typografi og tekst
 • Farver
 • Lys, skygge, skin, kontraster etc.
 • Tekstur
 • Ikoner
 • Knapper
 • Formularer
 • Skygger
 • Billeder, film, animationer
 • Bevægelser
 • Simuleringer

Hele den visuelle værktøjskasse, som man råder over.

Hvilke typer digitale designere findes der?

Der er ganske givet forskelle. Fordi digitalt design er så bredt et fagområde, at man ikke kan brænde lige meget for det hele. Så det kommer an på den opgave, man har som virksomhed, hvilken type digital designer som vil være idéel til at løse den. Man kan godt opleve forskelle på designere i forhold til:

 • Logik i designet
 • User Experience indsigt
 • God smag
 • Evnen til at holde en gennemført visuel oplevelse
 • Helhed
 • Detalje nøjagtighed

Nogle digitale designere kan nørde vilkårligt længe over nogle ikoner, som brugerne måske dårligt nok lægger mærke til. Men tag ikke fejl; selv om brugerne ikke lægger mærke til dem specifikt, kan netop ikoner være med til at give en brugeroplevelse kvalitet. Hvis ikonerne har det, som man inden for filmverdenen kalder for ’production value’. Det vil sige, at de har en smagsmæssig rigdom, der tilfører noget i sig selv. For eksempel følelsen af, at noget er lækkert – uden at man kan sige præcis hvorfor.

En anden digital designer er måske ekstra optaget af at føre brugeren igennem en opgave så nemt som muligt. Han skærer ned, skærer ned og skærer ned på informationen. Samtidig med, at han løbende tester, hvordan brugerne reagerer på det, de ser og gør. I praksis skulle alle digitale designere kunne og gøre det hele. Men vi er alle sammen kun mennesker. Selv digitale designere.

En anden dimension, de kan adskille sig på, er deres erfaring. Det kan være en stor fordel, at man kigger efter, hvad den digitale designer har arbejdet med før. Det kan f.eks. være erfaring med:

 • Medier
 • Platforme
 • Webshops
 • Brancher

Der er så meget, vi mennesker efterhånden tager for givet, også når det handler om vores egen digitale adfærd. Samtidig bliver vores tålmodighed mindre og mindre. Vi skal ikke kæmpe ret meget med noget, før vi bliver irritable eller måske giver op. Så jo mere en digital designer kender til det specifikke område – og de officielle og uofficielle ritualer, markører og forventninger, der gælder på netop det område, jo bedre.

Hvad skal en digital designer kunne?

For at kunne levere den ønskede brugeroplevelse, skal designeren have nogle personlige egenskaber:

 • Analytisk sans
 • Kreativitet
 • Viden om farver
 • Æstetisk sans
 • Sans for former
 • Sans for usability
 • Viden om typografi, og hvordan typografier virker
 • Psykologisk indsigt og forestillingsevne (hvad vil brugeren naturligt gøre her?)
 • Respekt for – og gerne indsigt i – det kommercielle formål

Ud over evnen til at kommunikere og samarbejde, som er nødvendig i alle fag. Ikke mindst i fag, hvor mange faggrupper med forskellige kompetencer skal arbejde sammen om et fælles mål.

Men det er ikke nok. Den digitale designer kommer ikke langt uden at beherske en efterhånden lang række teknikker, metoder og værktøjer:

 • Design sprint (en metode til at udvikle i små etaper – fail fast, som man siger)
 • Photoshop
 • Indesign
 • Wacom tool
 • Creative tools
 • Illustrator
 • Wacom tegneplade

Hertil vil jeg erfaringsmæssigt mene, at det gavner, hvis den digitale designer som person:

 • Er nysgerrig på det nye
 • Har en stor almen viden
 • Er bredt orienteret
 • Har kærlighed til historie, for eksempel et brands historie

Det sidste kan næsten ikke overdrives. Stærk branding handler i høj grad om historie. Hvis man f.eks. skulle skabe en ny hjemmeside for French Open i tennis eller for bilmærket Jaguar, så betyder respekten for historien – og evnen til at nyfortolke den jo alt.

Hvordan arbejder du godt sammen med en digital designer?

Grundlæggende handler det om det samme, som på alle områder:

 • Vær godt forberedt
 • Giv dig tid til at briefe ordenligt
 • Vær præcis om, hvad du forestiller dig, og hvad du lægger vægt på
 • Vær præcis om deadlines, økonomi etc.

Men derudover er det godt at være opmærksom på noget, som gælder særligt i kreative fag:

 • Gør dig umage for at forstå de tanker, som ligger bag løsningen, inden du evt. ændrer i den
 • Vis din respekt for den indsats, der er lagt i det
 • Tal om, hvad du gerne vil have, at løsningen ’gør’ – i stedet for, hvordan den skal være
 • Lad designeren bruge sine evner til at finde løsningen, hvis du fortæller, hvordan det skal gøres, får du kun det, som du selv kan …
 • Tag altid forbehold, som viser, du har respekt for, at det et fag: ”Nu er jeg jo ikke designer, men jeg oplever …”

“Jamen det er jo min løsning som kunde og opdragsgiver, så jeg kan vel forlange, at det skal være på min måde?” Ja, men du kan ikke forlange (eller købe), at designeren lægger sit hjerte i det. Det gør han kun, hvis han føler sig involveret og sine kompetencer værdsat.

Men ellers er det den klassiske problemløsningsformel, der gælder. Fra problem og briefing til levering, rettelser, godkendelse og implementering.

Og så lige et sidste råd: LAV DET I SMÅ ETAPER (sprints). Jeg skriver det med versaler, fordi det ikke kan siges tydeligt nok. Jo længere kreative mennesker er nået i deres arbejde, jo mere kæmper de imod at lave det om. Ja, det gælder vel egentlig os alle sammen. Men når der er en smagsmæssig dimension involveret, bliver diskussionerne ofte lidt mere følsomme. Jeg ved det af erfaring.

Så hellere nogle løsere skitser, hvor det er ok at lege, og hvor det stadig er så løst, at man kan ændre eller endda fortolke i forskellige retninger. Forestil dig, når Disney skal lave en ny film. Tænk hvor mange skitse-forslag de kigger på og drøfter, inden deres streg bliver defineret. Den tanke kan du huske på, når du f.eks. skal have lavet nogle ikoner.

Hvis den digitale designer har brugt ugevis på at fintune sine forslag, bliver det et helvede, hvis du vil en anden retning. Du synes måske, at de i sig selv er fantastiske, men du ville egentlig gerne have, at de sendte et mere romantisk eller interanatioalt signal, fordi du ved, at din målgruppe lægger vægt på det.

Hvorfor en freelance digital designer?

Før i tiden tænkte de fleste nok på freelancere til éngangs-projekter. Men mange virksomheder har nu indset fordelene ved at arbejde med freelancere i længerevarende forløb:

 • Man kan få dækket behov, der ikke retfærdiggør en fastansættelse
 • I perioder, hvor man ikke har behovet, betaler man ikke for kompetencen
 • I et længerevarende samarbejde lærer freelanceren virksomheden at kende næsten lige så godt som en fastansat
 • Hvis man sammenligner med at købe den ønskede kompetence fra et bureau – f.eks. et reklamebureau – er det som regel langt billigere at arbejde med freelancere
 • Man er fleksibelt stillet, når man vil gentænke den samlede kompetenceprofil, som man står med som ansvarlig for et område
 • Flere og flere virkeligt dygtige folk vil helst arbejde freelance
 • En freelancer kan stadig se på ens virksomhed ’udefra’ – hvilket er en værdifuld ting, når man f.eks. tænker på kreative
 • Freelancere kan måske tilføre din virksomhed frisk inspiration udefra

Hvordan finder du en god freelance digital designer?

Det kan være svært at finde den rigtige freelancer. Og det kan frem for alt tage lang tid. For der er mange freelancere inden for samme område, og selv om de skilter med samme kompetencer, kan der være stor forskel, når det kommer til den måde de arbejder på, og det arbejde, de leverer. Når du beder Marketingcapacity.dk om hjælp med at finde en freelancer til et samarbejde er processen:

 1. Du beskriver dit behov for os (enten skriftligt eller mundtligt – hvorefter vi bekræfter i en mail)
 2. Vi screener vores flere end 600 profiler og om nødvendigt markedet via vores kanaler
 3. Vi nominerer en liste af kandidater og taler med dem i forhold til dit behov
 4. Du bliver præsenteret for 3 kandidater, der ser ud til at kunne dække dit behov
 5. På de 3 møder (hos jer eller digitalt) kan du spørge ind og evt. se eksempler på deres arbejde
 6. Du vælger den freelancer, du gerne vil indlede et samarbejde med
 7. Vi sætter det op i vores systemer med tidsregistrering etc. så du har overblik og fuld kontrol

Med andre ord: Efter du har beskrevet dit behov, skal du blot afsætte 2 timer til at mødes med 3 håndplukkede og screenede kandidater. Det er din garanti for et godt resultat med en rimelig indsats.

Se Digital Designer profiler