Artikel

Det kan en freelance marketing manager

Af Carsten Bjerregaard, Marketingcapacity.dk (Link gerne til artiklen. Kopiering/publicering uden aftale er ikke tilladt) 

Marketing manageren har ansvaret for en virksomheds marketingplan, og at den bliver understøttet af aktiviteter, der bliver eksekveret rettidigt og effektivt. Så virksomheden når sine afsætningsmål. Marketing manageren forfølger som regel en række definerede mål. Det kan være KPI’er for kendskab, interesse, image, købsintention, konvertering og salg. Marketing manageren har også ansvaret for at prioritere indsatser og for at allokere ressourcer til udvikling, produktion og eksponering af markedsføringen.

Se Marketing Manager profiler

Hvad går Marketing Management ud på?

Principielt går det ud på at gøre det, som maksimerer virksomhedens salg mest lønsomt over tid. Med indflydelse på – eller fuld kontrol over – alle marketingparametre som Philip Kotler i sin tid definerede:

Product

 • Marketing manageren har indflydelse på virksomhedens produkter. Via kunde-indsigter kan han påvirke innovationen. Ofte er marketing manageren interessent i udvikling af produktet, blandt andet test i forhold til forbrugeren. Og når det er ’færdigt’ fra produktionens side, tager marketing over, og gør det færdigt hvad angår:
 • Emballagedesign
 • Navn
 • Positionering
 • Selling points og konceptudvikling

Price

 • Hvis marketing manageren ikke har ansvaret for at sætte prisen på produktet, så har han i hvert fald indflydelse. Dels i form af at rådgive omkring det optimale prispunkt (blandt andet gennem sin markedsindsigt), dels i form af salgsfremmende pris-incitamenter som rabat, tilgift eller andet.

Promotion

 • Promotion dækker over al den markedsføring, virksomheden bruger penge på. Det er marketing managerens domæne og ansvar. Det vil blandt andet sige:
 • Annoncering i TV, print, SoMe, radio, Out-of-home
 • Social Media posting
 • Deltagelse på messer og udstillinger (i samarbejde med salg)
 • Sampling
 • Sponsering
 • POS
 • Kampagner (f.eks. rabatter eller andre incentives)

Place (distribution)

 • Marketing manageren har en stor aktie i distributionen. Ikke mindst når det drejer sig om FMCG produkter. Hvilke butikker skal vi være i? Hvordan skal vi være tilstede? Hvordan kan vi pushe vores produkter gennem denne kanal?

Ud over de 4 traditionelle marketing parametre, har marketing manageren ansvar for – eller indflydelse på:

Marketingplanen

 • Marketingplanen er en operationalisering af marketingstrategien. Nogle gange omfatter den også et såkaldt årshjul. Det vil sige en oversigt over, hvilke aktiviteter, der skal gennemføres i hvilke perioder over for hvilke målgrupper for at fremme hvilke produkter?

Kunderejsen

 • En vigtig del af marketing managerens rolle er at optimere og overvåge kunderejsen. Det vil sige den rejse, som kunden gennemfører. Fra måske at se en annonce i en avis, et opslag på LinkedIn, et whitepaper eller et foredrag, gennem besøg på virksomhedens hjemmeside eller i en butik. Til at købe produktet og genkøbe det. Hvordan får vi flest mulige relevante emner ind i tragten, og hvordan kan vi pleje dem, så de går videre og bliver konverteret?

CRM og loyalitetsprogrammer

 • Afhængigt af virksomhedens størrelse og rollefordeling, har marketing manageren også ansvar eller indflydelse på den direkte dialog med kunderne. I mange virksomheder (Læs B2B), er dette den vigtigste markedsføringskanal, mens egentlige loyalitetsprogrammer efterhånden ser dagens lys i alle brancher og alle typer virksomheder.

Analyser og kundeindsigt

 • Marketing betyder i bund og grund at operere et marked. Og for at kunne gøre det, skal man have indsigt i markedet og kunderne. Derfor er markedsovervågning en af marketing managerens opgaver. Det kan være at få løbende tal fra GFK eller Nielsen, hvis vi taler om detail, til at gennemføre kvalitative analyser – f.eks. fokusgrupper – omkring nye produkter, koncepter eller andet.

Media overblik

 • Marketing manageren skal som et minimum have kendskab til de forskellige mediagrupper og vide, hvad deres respektive styrker er. Medierne er trods alt det vigtigste eksterne værktøj til at skabe effekt i markedet.

Leadgenerering

 • I B2B virksomheder har marketing ansvaret for at skaffe leads til salg.

Marketingafdelingen

 • Endelig har marketing manageren som regel ledelsesansvaret for marketingafdelingen. Ikke nødvendigvis personale ansvaret, men ansvaret for fordeling af opgaver. Og for hvilke ressourcer og kompetencer, der er brug for. Det være sig:
  • CRM
  • SEO
  • SoMe
  • Digital tilstedeværelse
  • Tekst
  • Art direction
  • Grafisk design
  • Produktion af reklame materialer
  • Samarbejde med reklame- og mediabureauer

Hvad kaldes en marketing manager også?

En marketing manager kaldes nogle steder en marketingchef, en marketingansvarlig, en salgs- og marketingchef eller andre titler. Omvendt kan en marketing manager i store virksomheder have et mere begrænset ansvar end beskrevet her. Hvis man f.eks. er marketing manager for et afgrænset del af markedet. Det være sig enten et segment, en branche eller et produkt. Ikke sjældent taler man også om digital managers – og i andre virksomheder kalder man marketing managers for brand managers – f.eks. i virksomheder med FMCG, hvor marketing fylder rigtig meget.

Hvordan skaber en marketing manager værdi?

Marketing manageren skaber overordnet værdi ved at maksimere omsætningen lønsomt. Det vil sige, at gøre salg x pris så stor som muligt.

I det daglige skaber han værdi gennem:

 • Effektivitet (at marketing gør de rigtige ting)
 • Produktivitet (at marketing gør tingene rigtigt)
 • At vælge de rette media
 • At vælge de rigtige reklamebureauer og bruge dem rigtigt
 • At få udviklet slagkraftige koncepter, som mulige kunder gider at engagere sig i
 • At få udviklet godt content, som tiltrækker kunder via SEO
 • At få kunderne til at købe (konvertering)
 • At være med til at udvikle nye produkter
 • At drive sin afdeling til at samarbejde om at skabe resultater
 • At deltage i udviklingen af nye produkter

Hvilke typer marketing managers findes der?

Marketing managerens rolle er meget forskellig i forskellige typer af virksomheder. B2B eller B2C for eksempel. Og i den lille virksomhed contra den store virksomhed. Derfor – hvis man skal finde en marketing manager, som skal kunne gå direkte ind og skabe værdi – er det en god idé at se på, om personen har arbejdet i en virksomhed med lignende produkter eller distributions-former. For eksempel er der stor forskel på at være marketing manager i en abonnement-baseret virksomhed og så en virksomhed, der sælger FMCG i dagligvarebranchen. Endelig er der også digitale marketing managers i virksomheder, hvor online og offline er delt op på flere funktioner.

Derudover er det naturligvis individuelt, hvor stor indsigt forskellige marketing managers har i:

 • Reklame
 • Produkter
 • Abonnementer
 • Teknologier
 • Forskellige brancher

Hvad skal en marketing manager kunne?

En marketing manager skal først og fremmest forstå naturen i marketing. Hvilket især handler om at forstå det enkelte menneske bag kunden. Hvad får Hr. Jensen til at interessere sig for dette produkt? Hvordan reagerer han på stimuli? Hvordan får vi de stimuli bragt i en sanseposition for Hr. Jensen etc.? Kunden er vigtigst og bør være udgangspunktet for alle handlinger.

Fagligt er marketing manageren en generalist, der skal vide noget om hver af fagområdets discipliner:

 • Tekstforfatning
 • Art direction
 • Grafisk design
 • SEO
 • Dialog marketing
 • Innovation
 • CRM
 • CMS systemer
 • Digital markedsføring

Af personlige egenskaber kan man med fordel kigge efter:

 • Overblik
 • Analytisk tilgang
 • Kreativitet
 • Optaget af årsag-virkning analyser
 • Empati og interesse for mennesker
 • Flair for teknologi
 • Stor almen viden
 • Lyst til at prøve noget nyt
 • Samarbejdsevner
 • Forhandlingsevner
 • Resultatorienteret
 • Eksekveringskraft
 • Delegeringsevne
 • Lederevner
 • Rekrutterings forståelse
 • Evnen til at motivere sit hold

En god marketing manager har selvtillid nok til at stole på sin egen intuition og dømmekraft og samtidig ydmyghed nok til at lytte til andre og forstå, at man aldrig kan blive komplet i dette fag. Marketing flytter sig hele tide, og når man tror, at man har ’regnet den ud’, skal der som regel noget andet til for at skabe succes.

Eksempler på godt marketing manager arbejde

Bag alle de produkter, du har lyst til at købe, og de reklamer du ser, er der en god indsats af en marketing manager. Fordi det er lykkedes at nå dig, engagere dig og skabe en købsimpuls. Det kan godt være, at du ikke ved, hvorfra du har fået den lyst – men vær sikker på é ting; nogen har planlagt det.

Ofte får reklamebureauer og mediabureauer æren for god markedsføring. Og de har da også ofte en stor aktie i velgennemførte kampagner. Men tænk over, hvad marketing manageren har gjort:

 • Lagt en marketingplan (eller måske endda en -strategi)
 • Udvalgt produktet, der skal promoveres
 • Udformet produktet – eller mindst emballagen
 • Defineret positioneringen
 • Besluttet timingen
 • Valgt bureauet
 • Etableret et fundament af fakta, ønsker og mål
 • Briefet bureauet
 • Vurderet arbejdet og gennemført eventuelle rettelser
 • Skabt forståelse for produktet internt
 • Motiveret salg eller distribution til at understøtte kampagnen
 • Sørget for at få koordineret de forskellige interne og eksterne ressourcer
 • Projektledet og fået kommunikationen eksekveret inden for tid og budget

Hvorfor en freelance marketing manager?

Før i tiden tænkte de fleste nok på freelancere til éngangs-projekter. Men mange virksomheder har nu indset fordelene ved at arbejde med freelancere i længerevarende forløb:

 • Man kan få dækket behov, der ikke retfærdiggør en fastansættelse
 • I perioder, hvor man ikke har behovet, betaler man ikke for kompetencen
 • I et længerevarende samarbejde lærer freelanceren virksomheden at kende næsten lige så godt som en fastansat
 • Hvis man sammenligner med at købe den ønskede kompetence fra et bureau – f.eks. et reklamebureau – er det som regel langt billigere at arbejde med freelancere
 • Man er fleksibelt stillet, når man vil gentænke den samlede kompetenceprofil, som man står med som ansvarlig for et område
 • Flere og flere virkeligt dygtige folk vil helst arbejde freelance
 • En freelancer kan stadig se på ens virksomhed ’udefra’ – hvilket er en værdifuld ting, når man f.eks. tænker på kreative
 • Freelancere kan måske tilføre din virksomhed frisk inspiration udefra

Hvordan finder du en god freelance marketing manager?

Det kan være svært at finde den rigtige freelancer. Og det kan frem for alt tage lang tid. For der er mange freelancere inden for samme område, og selv om de skilter med samme kompetencer, kan der være stor forskel, når det kommer til den måde de arbejder på, og det arbejde, de leverer. Når du beder Marketingcapacity.dk om hjælp med at finde en freelancer til et samarbejde er processen:

 1. Du beskriver dit behov for os (enten skriftligt eller mundtligt – hvorefter vi bekræfter i en mail)
 2. Vi screener de tusindvis af profiler på Marketingcapacity.dk og om nødvendigt markedet via vores kanaler
 3. Vi nominerer en liste af kandidater og taler med dem i forhold til dit behov
 4. Du bliver præsenteret for 3 kandidater, der ser ud til at kunne dække dit behov
 5. På de 3 møder (hos jer eller digitalt) kan du spørge ind og evt. se eksempler på deres arbejde
 6. Du vælger den freelancer, du gerne vil indlede et samarbejde med
 7. Vi sætter det op i vores systemer med tidsregistrering etc. så du har overblik og fuld kontrol

Med andre ord: Efter du har beskrevet dit behov, skal du blot afsætte 2 timer til at mødes med 3 håndplukkede og screenede kandidater. Det er din garanti for et godt resultat med en rimelig indsats.

Se Marketing Manager profiler