Arkiv

Vejledning

Vigtigt om din tidsregistrering

 1. Der kan ikke garanteres afregning for arbejde/timer, som ikke registreres til tiden i henhold til aftalen.
 2. Husk at lave en kort beskrivende tekst for hver registrering.
 3. Registrer kun netto arbejdstid udført for kunden på aftalte opgaver. Ikke transporttid, frokost, pauser etc.
 4. Hvis du har lavet en aftale om tidsforbruget på en specifik opgave, er det vigtigt at dine registreringer afspejler dette.
 5. Hvis du har lavet en fejl i en ugeopgørelse, opretter du blot en ny, og sender den igennem. Den nyeste tæller.

Fakturering & betaling

Sådan fakturerer du

 1. Du skal sende din månedsfaktura d. 1. i hver måned.
 2. Din faktura skal indeholde alle dine timer i den foregående måned. Dvs. fra den 1. til den sidste dag i måneden.
 3. Din faktura skal stemme med dine registrerede timer.
 4. Send din månedsfaktura til: faktura@marketingcapacity.com
 5. Din faktura betales midt i måneden.

Uge- og månedsoversigter

 1. Vælg arkiv eller specifik person i menuen ovenfor for at se til uge- og månedsoversigter.
 2. Månedsrapport og månedsfaktura kan i nogle tilfælde afvige, da nogle freelancere afregner i hele uger.

Om facilitering

 1. Marketingcapacity.dk faciliterer kontrakt, tidsregistrering og afregning for alle freelancere tilknyttet gennem os.
 2. Vi sørger for, at freelanceren bliver betalt indenfor 2 uger, uanset om virksomheden har længere kreditbetingelser. Det sætter mange freelancere stor pris på.

Kontakt os, hvis du ønsker at tilknytte andre freelancere til denne facilitering.