Artikel

Det kan en freelance growth hacker

Af Carsten Bjerregaard, Marketingcapacity.dk (Link gerne til artiklen. Kopiering/publicering uden aftale er ikke tilladt) 

En growth hacker har det som opgave, at skabe vækst. Typisk via digitale værktøjer og indsatser. Men ikke nærmere defineret ved metoder. For growth hacking – der som begreb blev introduceret i 2010 – er netop karakteriseret ved, at der ikke er én måde at gøre det på. Det er et spørgsmål om at lede efter – og skabe – nøglen til vækst. En vækst som overstiger den almindelige organiske vækst, som man kan opleve, hvis man bare gør, som man plejer.

Se Growth Hacker profiler

Hvad går growth hacking ud på?

Man kan besvare det med et spørgsmål: Når der er måske 100 mere eller mindre ens Apps til et eller andet behov, hvorfor er det så netop App nr. 71, der pludselig stikker af og får langt flere kunder end de andre? Ofte vil man finde – hvis man går i dybden, at det handler om nogle faktorer:

 • Held/tilfældighed
 • Et godt produkt
 • Et stort marked
 • Timing
 • God markedsføring
 • Growth hacking

Growth hacking er X-factoren, som kan tage et godt produkt og skabe en fænomenal succes. Hvis der var en standard-opskrift, kunne alle kopiere og gøre det. Men det er der ikke. Derfor ved man heller ikke, om en growth hacker vil føre til den ønskede succes. Det øger imidlertid sandsynligheden, fordi:

 • En person har vækst som sit 100% fokusområde
 • Personen har forstand på data, på funktionalitet, på test-metoder og på måleværktøjer som f.eks. Google Analytics

Growth hackeren kan i princippet sammenlignes med en forsker. Han forstår, hvordan et produkt virker, og til en vis grad, hvorfor det virker. Og han bliver drevet frem af spørgsmålet: ”Hvordan kan jeg få flere til at bruge det?”

Han leder 24/7 efter årsagssammenhænge. Han kommer op med kreative idéer til, hvad der eventuelt kan knække en kurve opad, han tester dem i virkeligheden. Han analyserer resultaterne. Og starter forfra eller bygger videre på det, han lærer.

Hvorfor growth hacking?

Alle virksomheder har naturligvis brug for vækst. Og det er indbygget i de normale funktioner som marketing, salg og kundeservice. Alt er i princippet, som det skal være. Men nogle ting har alligevel ændret sig:

 • Internettets muligheder er enorme – og komplekse
 • Forbrugerne kan ikke længere overskue – eller blot finde – de potentielle produkter, de kunne bruge til det givne behov eller problem
 • Vi har alle set virksomheder eksplodere over night – og dermed set, hvad viralitet er. Fra Google og Facebook til Angry Birds
 • Google opfandt betegnelsen ”Moon shot” – som går ud på, at man ikke skal lede efter såkaldt incremental eller lineær vækst. Man skal lede efter eksponentiel vækst. Ud fra en betragtning om, at hvis man kun leder efter små forbedringer – bliver man tilfreds, når man finder dem

De fleste enorme virksomheder, der er skabt de seneste 25 år, er startet af mennesker, som har haft en growth hacker approach. Uden at have titlen. Og hvis vi går 20 år længere tilbage, så må vi sige, at Bill Gates tænkte som en growth hacker. IBM havde forestillet sig, at verdensmarkedet for den personlige computer ville være omkring 20.000 stk. Bill Gates sagde ’en computer på hvert skrivebord i verden’. Og stillede sig selv spørgsmålet: Hvad kræver det? Tja, det kræver, at de har noget at bruge den til. Derfor opfandt Microsoft Office Pakken lidt efter lidt.

I dag kan man ikke undgå at tænke på Elon Musk eller især Jeff Bezos, når vi taler om growth hacking. De har hver især knækket koden – eller rettere koderNE – til at skabe eksponentiel vækst og værdi.

Moon shots eller ønsket om den berømte hockey stick kurve er det, som driver behovet for growth hacking.

Hvad skal en growth hackeren kunne?

En succesfuld growth hacker har nogle faglige og personlige egenskaber. De faglige handler især om:

 • Data
 • Analyseværktøjer
 • Forretningsforståelse
 • Indsigt i forretningsmodeller, som f.eks. abonnementsmodeller
 • Viden om media og platforme

Og de personlige egenskaber handler om:

 • Nysgerrighed
 • Evnen til at tænke ’ud af boksen’
 • Vedholdenhed, næsten indtil det stædige
 • Analytisk tænkning
 • Konkurrencementalitet
 • Psykologisk indsigt
 • Evnen til at gennemskue konventioner og vane-adfærd

Uden at ’over-psykologisere’ kan man nok godt gætte på, at en del growth hackere af deres omgivelser bliver betragtet som at være på grænsen til særlinge. Hvis man tænker på filmen Alan Turing, som knækkede tyskernes Enigma kode under krigen, får man billedet. Han ledede et team af højt begavede kode-knækkere, men han havde den ekstra stædighed som gjorde, at han ville gå vilkårligt langt for at lykkes med sin mission.

Så selv om alle arbejdspladser har brug for en god omgangsform, skal man skal nok ikke alene rekruttere en growth hacker på ’good bedside manners’. Og man skal være klar over, at selv om de er i høj kurs i dag, så drives den type personer ikke af høj løn alene. De er drevet af deres indre motiver om at knække koder. At løse opgaver, ingen andre kan løse. At finde den hemmelige nøgle til succes.

Hvordan skaber en growth hacker værdi?

En growth hacker skaber værdi ved at skabe vækst. Simpelthen. Men det kan så være på 1.000 måder. Det kan være lige fra genial produktudvikling til idéer om nye gimmicks, marketingtricks eller andet. Som dengang en eller anden fandt på at skrive ’Intel Inside’ uden på computere. Eller det kendte eksempel, hvor en gratis e-mail tjeneste først for alvor lettede, da de tilføjede en enkelt sætning i bunden af alle e-mails om, at modtageren også kunne få en gratis e-mail konto. Så enkelt (når man først har tænkt på det) og alligevel så effektivt.

Virksomheder kan sætte growth hackere ind på specifikke opgaver eller som en fast rolle inden for et forretningsområde. I teams eller som mavericks. Og med større eller mindre beføjelser. Men grundlæggende består arbejdet i:

 • Forstå produktet
 • Forstå hvad det gør for kunden
 • Forstå købsprocessen
 • Forstå interaktionen imellem kunderne
 • Forstå leverancen
 • Generer idéer – gerne undervejs
 • Design tests
 • Udfør tests
 • Evaluér data
 • Rapportér eventuelle succes’er til implemtering
 • Gentag

Når vi taler om digitale ydelser, så er et nøgleord jo ’viralitet’. Spørgsmålet er; ”hvordan skaber vi

Hvorfor en freelance growth hacker?

Før i tiden tænkte de fleste nok på freelancere til éngangs-projekter. Men mange virksomheder har nu indset fordelene ved at arbejde med freelancere i længerevarende forløb:

 • Man kan få dækket behov, der ikke retfærdiggør en fastansættelse
 • I perioder, hvor man ikke har behovet, betaler man ikke for kompetencen
 • I et længerevarende samarbejde lærer freelanceren virksomheden at kende næsten lige så godt som en fastansat
 • Hvis man sammenligner med at købe den ønskede kompetence fra et bureau – f.eks. et reklamebureau – er det som regel langt billigere at arbejde med freelancere
 • Man er fleksibelt stillet, når man vil gentænke den samlede kompetenceprofil, som man står med som ansvarlig for et område
 • Flere og flere virkeligt dygtige folk vil helst arbejde freelance
 • En freelancer kan stadig se på ens virksomhed ’udefra’ – hvilket er en værdifuld ting, når man f.eks. tænker på kreative
 • Freelancere kan måske tilføre din virksomhed frisk inspiration udefra

Hvordan finder du en god freelance growth hacker?

Det kan være svært at finde den rigtige freelancer. Og det kan frem for alt tage lang tid. For der er mange freelancere inden for samme område, og selv om de skilter med samme kompetencer, kan der være stor forskel, når det kommer til den måde de arbejder på, og det arbejde, de leverer. Når du beder Marketingcapacity.dk om hjælp med at finde en freelancer til et samarbejde er processen:

 1. Du beskriver dit behov for os (enten skriftligt eller mundtligt – hvorefter vi bekræfter i en mail)
 2. Vi screener de tusindvis af profiler på Marketingcapacity.dk og om nødvendigt markedet via vores kanaler
 3. Vi nominerer en liste af kandidater og taler med dem i forhold til dit behov
 4. Du bliver præsenteret for 3 kandidater, der ser ud til at kunne dække dit behov
 5. På de 3 møder (hos jer eller digitalt) kan du spørge ind og evt. se eksempler på deres arbejde
 6. Du vælger den freelancer, du gerne vil indlede et samarbejde med
 7. Vi sætter det op i vores systemer med tidsregistrering etc. så du har overblik og fuld kontrol

Med andre ord: Efter du har beskrevet dit behov, skal du blot afsætte 2 timer til at mødes med 3 håndplukkede og screenede kandidater. Det er din garanti for et godt resultat med en rimelig indsats.

Se Growth Hacker profiler